Sosiale tjenester

nav-logo

 

De fleste sosiale tjenester i kommunen utføres av NAV Rendalen som holder til på Otnes i Helse og sosialsenteret.


  

Ekspedisjonstid: 

Mandag, onsdag og fredag: kl. 10.00 - 14.30.

 

Besøksadresse: Helse og sosialsenteret
Postadresse: NAV Rendalen, Søstuveien 21, 2485 Rendalen
NAV kundesenter: Tlf. 55 55 33 33

 

Bemanning:
Leder NAV: Heidi Lernæs
Sosialkonsulent/veileder: LindaBryhn
Saksbehandler/veileder: Merete Granrud

Rådgiver NAV: Jan Gaare

Flyktningkonsulent: Linn Høye 

 

Arbeidsområder:

    Opplysning, råd og veiledning

    Økonomisk stønad

    Økonomisk rådgivning

    Kvalifiseringsprogrammet

    Sosiale tjenester

    Midlertidig botilbud

    Ungdom 

    Flyktningtjeneste

 

 

Nødhjelpshenvendelser tas i mot på telefon mellom 0900-1200 tirsdag og torsdag.   

Nødhjelp betyr at du er akutt uten tilstrekkelig husrom, strøm eller mat. Dersom det er barn med i bildet er det viktig å ta kontakt med oss slik at barnet ikke kommer i en situasjon hvor det ikke får dekket sine grunnleggende behov. Du må ta kontakt med NAV Rendalen som vil ta en vurdering av ditt/deres behov for bistand i samråd med deg.

 

Nødhjelpstelefonnr er 45872526. 

For ordinære henvendelser og timeavtaler ta kontakt på 55553333.

 

 

I tillegg utfører NAV-kontoret statlige tjenester innen arbeid, aktivitet og stønadsutbetalinger. Se www.nav.no 

 

Nord-Østerdal har et felles brukerutvalg NAV for kommunene Alvdal, Os, Tolga, Tynset og Rendalen. Rendalens representant i brukerutvalget er Anne Britt Nordengen.  Hun kan kontaktes via e-post annebrittnordengen@hotmail.com

 

Kommunens innbyggere kan kontakte disse ved behov for bistand både i enkeltsaker og systemrettede saker tilknyttet NAV Rendalen.

 

Publisert av: Synnøve Grøndal
08.11.2011