Prosjekt

Rendalsprofilen

 

Rendalen kommune har flere prosjekt, mer info om noen av de finner du i menyen til venstre under "Prosjekt".

Nyheter
Forslag Illustrasjonsplan_med farge og tekst

I en ny stedsanalyse for Åkrestrømmen får du et innblikk i kvaliteter og særpreg ved området og forslag til videre utvikling i skisser og beskrivelser.

 

Stedsanalyse Åkrestrømmen 2017

 

13.02.2018
uttrykksikon med lyspære

Alvdal, Folldal, Tolga og Rendalen kommuner samarbeider om et energispareprosjekt hvor målsetningen er å redusere energiforbruket og å fase ut bruk av fyringsolje som grunnlast i kommunale formålsbygninger.

 

30.10.2015
veiskilt

Enkeltadressene er nå innlagt i matrikkelen (ca. 4200) og de er tatt i bruk av bl.a. folkeregisteret.

 

13.06.2014
Bildet viser Erin Sandberg og Knut Nordseth sammen med adressekonvoluttene som skal sendes ut

I disse dager er det mange som får brev om nye veiadresser: ca. 4200 brev ble sendt ut tirsdag 22. april. Her vil vi samle de vanligste spørsmålene vi får om brevene.

 

25.04.2014
Skilt

Adresseprosjektet går nå inn i sluttfasen. Tildeling av enkeltadresser er i full gang. Det er ca. 4300 adresseenheter i Rendalen. Noen tildelinger må utsettes da det viser seg at det er behov for flere veinavn. Melding om adressetildelingen blir sendt den enkelte huseier når enkeltadressene er tildelt. Kommer det ikke klage innen fristens utløp, vil adressen bli registrert og tatt i bruk i offisielle registre. Denne prosessen vil ventelig være ferdig i løpet av 1. halvår 2014.

10.03.2014
Folk i puslespillet

Organisasjonsutviklingsprosjektet ble påstartet i 2010.

Som en oppfølging av Kommunekompasset er det igangsatt et lederutviklingsprogram.

10.03.2011

Kontaktinfo Prosjekt

Energimerkingsprosjektet: 

Prosjektleder Kristin Fines Ygre 

Tlf: 47472526