VISMA veiledere

Økonomi og skatt

Temabilde økonomi og skatt

Fastsetting av skatt for personer og foretak gjøres av Skatteetaten som er et statlig kontor med tlf. 800 80 000. 

 

Kommunen har ansvar for innkrevingen av skatten. Spørsmål vedr. dette kan rettes til Skatteoppkreveren i Rendalen  kommune, med kontor i Kommunehuset, tlf. 62 46 85 00.

 

Har du spørsmål og fakturaer angående kommunale avgifter, kan du ta kontakt med virksomheten som fakturaen gjelder, eller økonomiavdelingen.

 

Spørsmål om budsjett og økonomiplan rettes til økonomisjefen.

 

Fakturaadresse til kommunen: 

Rendalen kommune

Hanestadveien 1

2485 RENDALEN

Alle fakturaer (EHF og pdf) skal merkes med bestillers ressursnummer (5-sifret tall) i feltet "deres ref". Fakturaer uten bestillers ressursnummer returneres til avsender.

 

Økonomidokument og årsmeldinger

 

Økonomisk årshjul

 

Nyheter
logo32 - industritaksering

Rendalen kommune vil foreta taksering av verker og bruk i perioden onsdag 04. – fredag 06. oktober 2017. Takseringen vil utføres av innleid mannskap fra Industritaksering AS. Fullstendig kunngjøring.

29.09.2017
Logo "Skatteetaten"

Som en del av moderniseringsløpet i Skatteetaten pågår det et større prosjekt innenfor forskudd, skatteberegning og skatteoppgjør.  Moderniseringen vil også bidra til mer brukervennlige digitale tjenester for skattyterne.  I denne forbindelse er ny tjeneste for endring av skattekort lansert i Rendalen.  Se mer informasjon omkring dette her:  Skattekort

 

06.04.2016
pengesekk med mynter

Kommunestyret har gitt regler for kommunens finansforvaltning.

 

01.03.2016
logo - trygg handel

I den senere tid har det vært tildelse mange forsøk på å svindle kommunen ved å sende falske fakturaer. Navn på firmaer, er ofte svært like firmaer som allerede eksisterer - Så vær OBS! På siden Trygg handel kan du rapportere selskaper og se svarteliste; www.trygghandel.no/ .

05.03.2015
Fareskilt_2

Flere har mottat en epost angivelig fra "Skatteetaten" sendt fra epostadressen  "Skatteetaten <adm@banjolux.com>" med spørsmål om å oppgi bankkontonummer for tilbakebetaling av skattepenger eller arveoppgjør. Dette er et svindelforsøk, og Skattekontoret vil på det sterkeste advare mot å svare på, eller følge instruksjonene i denne eposten.

13.06.2014
Offentlig - digitale løsninger

Skatteoppkreveren vil informere om at det ikke lengre blir sendt ut papirutgaver av Lønns- og trekkoppgave 2013 (blankett RF1015B), samt  Årsoppgave for Arbeidsgiveravgift 2013 (blankett RF1025B)  til arbeidsgivere i Rendalen kommune.

Blankettene kan lastes ned på Skatteetaten.no  

19.12.2013
Tabeller

Rendalen kommune er 6. best i Hedmark og 85. best i landet på kommunale tjenester!

Totalt sett har Rendalen kommune fått en god plassering i kommunebarometeret 2013. Vi har nesten ingen dårlige sektorer og vi skårer også godt på enhetskostnader.

 

15.08.2013
Elektronisk selvangivelse

Selvangivelsen er et tema for de fleste i april. Kanskje er det ikke så mye du trenger å gjøre. Hvis du ikke må gjøre endringer i den tilsendte selvangivelsen, trenger du ikke å levere. Hvis du må gjøre endringer, må selvangivelsen leveres. Skatteetaten oppfordrer deg da til å levere elektronisk. Leverer du på papir, vil du ikke få skatteoppgjøret før til høsten.

22.04.2013
mann med lupe

Kommunestyret har valgt KPMG AS som leverandør av regnskapsrevisjon fra 1. januar 2013.

 

13.12.2012
gullmynter

Økonomiplan for perioden 2013 - 2016 kan du se her:

Økonomiplan  

 

25.09.2012
faktura

Kommunestyret vedtok 26.03.2009 ny instruks for saksbehandling ved søknader om endring i kommunale gebyrer.  I denne instruksen framgår det hvilke grunner som er kurante for fritak (se vedlagt instruks).  Dette betyr at dersom hytta, setra eller boligen ligger lengre enn 400 m fra vei, vil man allikevel motta renovasjonsavgift etter den nye instruksen.

Instruks - gebyrer
18.10.2011