Beredskap

Temabilde beredskap

Når krise oppstår - kontaktinformasjon og nyheter: 

 

Instans 

(m/epostadr) 

Krisetelefoner   

.   

Hjemmeside 

 

Kommunen    Kriseteamet

62 46 85 00

474 71820   

Fax 62 46 85 01

Rendalen kommune 

Brann nød 

 Nødnr brann 110

Brannvesen:
62 43 32 20

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 

Politi nød 

 Nødnr politi 112

Direktenr 02 800
Rendalen Lensmannkontor:
62 53 90 00

Hedmark politidistrikt 
Rendalen Lensmannskontor          

Medisinsk nød 

Nødnr ambulanse 113

Legevakt
116 117

Helse Innlandet 

 

Prest

Vakttlf 

900 92904

Fylkesmannen        

62 55 11 00

Fax 62 55 11 01

Samfunnssikkerhet

Sivilforsvaret

 

 

 

Folkehelseinstituttet       NVE   Beredskapsnett      Statensstrålevern       Regjeringen    
NRK Hedmark og Oppland    NRK1    TV 2        Østlendingen

 

Pålogging CIM

Nyheter
Beredskapsplan ill.foto

Beredskapsplanen ble vedtatt av kommunestyret 18.10.2017 (ESA 17/1741). Planen er en forenkling av tidligere plan, og er basert på den overordnede helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i Rendalen kommune som ble vedtatt tidligere i høst.

 

Beredskapsplan Rendalen kommune

Mer info om beredskap i kommunen finner du her.

27.10.2017
Kuldegrader

Ekstrem kulde eller langvarige kuldeperioder kan i verste fall gå på liv og helse løs. På sikkerhverdag.no finner du tips til hvordan du forbereder deg på kuldeperioder.

 

26.01.2016
Ordfører Norvald Illevold

Vi har hatt besøk fra fylkesmannens beredskapsavdeling.  Kommunens kriseledelse ble øvd i å håndtere eventuelle kommende krisesituasjoner. Temaet i øvelsen var kraftforsyning.  Fylkesmannens erfaringer fra tidligere øvelser i kommunene viser at det er viktig at kommunens kriseledelse blir øvd.

28.11.2013
Kommunen rår over ressurser i form av kompetanse, bygg, anlegg og allsidige driftsmidler. Ved en krisehåndtering vil kommunen i størst mulig grad utnytte kommunens etablerte organisering og eksisterende ressurser. Det vil si at en ved håndtering av kriser, som hovedregel, skal arbeide innenfor gjeldende fullmaktsforhold og administrative strukturer.
Planen omfatter hele kommunens geografiske område, og vil når fylkesmannen ber om det, også kunne iverksettes ved kriser i andre kommuner.
23.04.2011

Kriseteam som skal ha en koordinerende funksjon i arbeidet med oppfølging av ofre og pårørende etter ulykker og katastrofer.

 

Rendalen kommunes kriseteam trer i funksjon når situasjoner tilsier bredt teamarbeid etter traumatiske hendelser, menneskelige tragedier, ulykker m.m. som krever psykososial omsorg, krisehåndtering, debriefing etc.

 

Kriseteamet skal sørge for å kartlegge behov, sikre omsorg og støtte, samt sørge for eventuell videre oppfølging for de rammede som trenger det. De berørte skal sikres tilgjengelighet, kontinuitet, behandling, oppfølging og informasjon fra kommunens tjenesteapparat på kort og lang sikt.

22.04.2011

Kontaktinfo beredskap

Kriseledelsen: 

Rådmann Anne Lise Trøen 

Tlf: 62 46 85 00

Mobil: 404 35584 

 

Ordfører Norvald Illevold

Tlf: 62 46 85 00

Mobil: 951 23625

 

Beredskapskontakt 

Mari Holien

Mobil: 900 64685

 

Kriseteamet: 

leder Connie Strømsmoen

Tlf: 474 89429

/ (p: 95113410) 

 

Legevaktsentralen
Tlf: 116 117

 

Vakttelefon Prest 

Tlf:  900 92 904

 

Lensmannen 

Tlf: 62 53 90 00 / 02800

 

Kraftlaget NØK 

Feilmelding 80 05 52 60