Arbeid

    Logo for NAV

 

Nyheter
asvl

ASVL – Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter, representerer en del av kommunale tjenestetilbudet.

29.01.2015
Logo for NAV

Ved utgangen av mars var det registrert 18 helt ledige arbeidssøkere i Rendalen; d.v.s. 2 % av arbeidsstyrken og er 1,1 % lavere enn for Hedmark fylke.

 

31.03.2014
Logo for NAV

Mandag den 14. oktober er det duket for årets brukerundersøkelse på NAV-kontoret. NAV ber de av kommunens innbyggere som besøker NAV-kontoret de neste 14 dagene, om å delta i spørreundersøkelsen, hvis de blir spurt om det. På denne måten kan NAV få nyttige tilbakemeldinger på både servicenivå og hvordan tjenesten fungerer i kommunen. 

 

07.10.2013
Smiley med febermåler

Rendalen har en økning i sykefraværet for 1. kvartal 2013.

 

14.06.2013
Fjell-logo1_RGB

Gjennom Regionrådets høgskolesatsning som kommunen er med og finansierer, finnes en rekke studier tilgjengelig lokalt. Søknadsfrister 1. mars/ 15. mars/ 15. april.  Orienter deg om studiemulighetene på www.fjellstudent.no  

Velkommen som student ! 

04.02.2013
handlingsplan

Kommunestyret har vedtatt handlingsplan for likestilling 2012 -2015.

 

Handlingsplan for likestilling 2012 - 2015

24.08.2012
logo Nav

Rendalen kommune har gjennomført brukerundersøkelse på de kommunale tjenestene i NAV.  Undersøkelsen tok for seg områder om resultat for brukerne, brukermedvirkning, respektfull behandling, pålitelighet, tilgjengelighet, informasjon, fysisk miljø, samordning og generelt.

18.05.2012
Utdanningsvalg

Hva skal du bli når du blir stor?
Regnskapsfører? Sivilingeniør? Tannlege? Musiker? Lærer? Markedsfører? Snekker? Elektriker?

Test deg her.

02.01.2012

Kontaktinfo Arbeid

NAV Rendalen 

Organisasjonsnummer:  

994 107 941

Besøksadr.:   

Helse- og omsorgssenteret

Søstuveien 21

2485 Rendalen
Åpningstid: 09.00-14.30

Tlf.: 55 55 33 33

 

Rendalen kommune 

NAV-sjef Heidi Lærnes 

Tlf.: 55553333