Postjournal

Offentlig postjournal for Rendalen kommune 

Offentlig postjournal blir lagt ut etter at opplysninger er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighetsprinsippet.  Som hovedregel skjer dette etter kl. 14.00 dagen etter journalføring/registrering (d.v.s. fra foregående dag).  Postjournal for fredag (inkludert lørdag og søndag) legges ut mandag etter kl. 14.00.

Saker unntatt offentlighet er merket med lovhjemmel som er brukt (ref. offentlighetsloven og lov om rett til innsyn i dokument i offentlig forvaltning).

Bestilling av dokumenter fra postjournalen gjøres ved å oppgi saksnr., og bestillingen sendes til: postmottak@rendalen.kommune.no eller over telefon nr. 62 46 85 00.

 

Ta kontakt med Kultur og service (tlf. 62 46 85 00) ved behov for dokumenter fra postjournal fra tidligere år.

___________________________________________________________________________