__________________

Logo for nettsiden minsak.no

minsak.no gjør det enkelt å fremme og signere elektroniske innbyggerforslag; gir innbyggere rett til å ta opp saker i både Rendalen kommune og fylket.

__________________

 

__________________

valglogo

Resultat tidligere valg: 

  KF = Kommunestyre- og 

          fylkestingsvalg 

  S  = Stortingsvalg 

  Sametingsvalg 

 

S   2017

KF 2015 

S  2013 

KF 2011 

S  2009 

 

 

Politikk

 

 

Ordfører Norvald Illevold

Grunnlaget for demokratiet er at det holdes valg hvert fjerde år. Det er velgerne som avgjør hvem som får plass i kommunestyret. Deretter velger kommunestyret ordfører, varaordfører, formannskap, komitéer og en rekke andre styrer/råd/utvalg for valgperioden (4 år).

 

Når politiske styrer/råd/utvalg fatter vedtak, må rådmannen v/saksbehandlere i kommunen sørge for at vedtaket settes ut i livet.

 

Alle de politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører (med unntak der saker er unntatt offentlighet).  Publikum og presse er hjertelig velkomne som tilhørere!  Møteinnkallinger med sakspapir blir lagt ut i våre Internettsider ca. ei ukes tid før møter holdes.  Møtereferat/møteprotokoll vil bli publisert etter at møtet er avholdt, og så snart referat/protokoll er godkjent.

 

Innbyggernes spørretime i kommunestyret:

I kommunestyremøtene kan publikum stille spørsmål. For at eventuelle svar skal kunne gis i møtet, må spørsmål sendes skriftlig til Rendalen kommune, gjerne via postmottak@rendalen.kommune.no, og være Rendalen kommune i hende minst 2 dager i forkant av kommunestyremøtet.

 

Informasjon om borgerlig/kommunal vigsel i Rendalen.

 

 

Politisk delegeringsreglement

Ordførere i Rendalen         

 

Kontrollutvalgsboken 

Politisk møteplan 1. halvår 2018

Partiledere

Reglement for komitèene

Rutiner for komitéoppgaver

Politisk organisasjonskart

 

Reglement for "Folkevalgtes arbeidsvilkår"

Reglement for saksbeh. i politiske organer

Retningslinjer sosiale medier

Komitéoppgaver
Sakspapir og møteprotokoller

 

Støtte til folkevalgte grupper 2016 - 2019

 

Vennligst ta kontakt med Kultur og service hvis du savner dokumenter. 

 

 

Nyheter
Mads Undseth; leder i Råd for eldre og funksjonshemmede

Råd for eldre og funksjonshemmede har holdt møte 10. april, og her kan du se referat fra møtet: Råd for eldre og funksjonshemmede referat 10.04.18 

 

30.04.2018
Profil: Reinsdyr

Her kan du se formannskapets saksdokumenter til møte 3. mai:  Formannskapsmøte 03.05.18

 

26.04.2018
det norske flagget

Formannskapet har bevilget 30.000,- til gjennomføring av 17. mai-arrangementet 2018.  Du kan se videre hva formannskapet bestemte i sitt møte 5. april, her:

Møteprotokoll formannskapet 05.04.18 

 

10.04.2018
Profil-utsnitt

Kommunestyrets møtereferat av 22.03.18 finner du her:

Kommunestyremøteprotokoll 22.03.18 

 

26.03.2018
Profilsymbolforklaring: Kultursted, samleplass

Protokoll fra formannskapets møte 8. mars finner du her: Formannskapsmøteprotokoll 08.03.2018

 

12.03.2018
lupe

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16. februar finner du her: Møteprotokoll kontrollutvalget 16.02.2018

 

28.02.2018
Talerstolen i kommunestyresalen i Rendalen. Foto: Eva P. Lillemo

Her finner du referat fra kommunestyrets møte 15. februar:  Møteprotokoll kommunestyret 15.02.2018

 

21.02.2018
Profil-utsnitt

Som kjent er vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene fra 1. januar 2018 (borgerlig vigsel).  Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet direkte etter loven.  Vigsler foretas som hovedregel i vår vakre kommunestyresal (Sølen), og det skjer i hovedsak fredager i tidsrommet kl. 11.00-15.00.

 

Østre Harsjøen hyttefelt

Styret for Rendalen Kommuneskoger KF har avholdt møte 15.02.2018. Til behandling var sak om "Opprustning av vei inn til Harsjøen Hyttefelt ". Her finner du protokoll fra møte.

19.02.2018
div. symboler (førerhund, høreapparat, rullestol)

Her kan du se referat fra møte i Råd for eldre og funksjonshemmede 18. januar: Møtereferat fra Råd for eldre og funksjonshemmede 18.01.2018

 

16.02.2018
Profil: Reinsdyr

Referat fra formannskapsmøtet 8. februar finner du her:  Møteprotokoll formannskapet 08.02.18

 

12.02.2018
Østre Harsjøen hyttefelt

Styret for Rendalen Kommuneskoger skal behandle "Opprustning av vei inn til Harsjøen Hyttefelt" i sitt første møte 2018, 15. februar. Sakspapirene finner du her.

06.02.2018
Profil Rendalen

Referat fra kommunestyrets møte 25. januar ser du her:

Møteprotokoll kommunestyret 25.01.2018 

 

31.01.2018
Profilsymbolforklaring: Kultur, musikk

Referat fra årets første politiske møter finner du her:

Møteprotokoll administrasjonsutvalg 19.01.18 

Møteprotokoll formannskap 19.01.18 

 

 

24.01.2018
Paragraf på tekst

Kommunestyret vedtok i sitt novembermøte revidert politisk delegeringsreglement. Det er politisk Komité II som har gjennomgått tidligere delegeringsreglement og vurdert hensiktsmessig delegering, samt vurdert behov for en gjennomgang av lokale forskrifter og retningslinjer.

Politisk delegeringsreglement Rendalen kommune

17.01.2018
Kommunehuset (sett fra sør), vinter. Foto: Synnøve Grøndal.

Referat fra kommunestyrets budsjettmøte kan du se her:

Møteprotokoll kommunestyret 14.12.17 

 

20.12.2017
mann med lupe

Kontrollutvalgets møteprotokoll av 8. desember finner du her: Kontrollutvalget, møtereferat 08.12.17

 

13.12.2017
Profilsymbolforklaring "Hjort"

Referat fra formannskapsmøtet 7. desember ser du her:

Møteprotokoll formannskapet 07.12.17 

 

11.12.2017
Symbolforklaring: Elg

Kommunestyrets protokoll fra møte 30. november finner du her:  Møtereferat kommunestyret 30.11.17

 

04.12.2017
kommuneskogmøte

Styret for Rendalen Kommuneskoger KF har avgitt sin innstilling ovenfor kommunstyret på foretakets forslag til årsbudsjett og handlingsplan for 2018. Her kan du lese protokoll fra styremøte 23.11.2017.

04.12.2017
Profilsymbol: Rein

Referat fra møte 30. november i Råd for eldre og funksjonshemmede ser du her: Møtereferat 30.11.17 i Råd for eldre og funksjonshemmede

 

04.12.2017
Symbolforklaring: Elg

Råd for eldre og funksjonshemmede (REF) holdt møte 14. november, og møtereferatet ser du her: Møtereferat Råd for eldre og funksjonshemmede 14.11.17

 

27.11.2017
Profilsymbol: Rein

Her ser du referat fra formannskapets møte 15. november:

Møteprotokoll formannskapet 15.11.17 

 

20.11.2017
En av kommuneskogens utleiehytter ved Sølnroa

Styret for Rendalen Kommuneskoger KF innkalles til nytt møte den 23.11.2017 for å fremme innstiling ovenfor kommunestyret på kommuneskogens årsbudsjett og handlingsplan for 2018. Møteinnkalling med sakspapirer. Forslag til årsbudsjett 2018 - Handlingsplan 2018

16.11.2017
Allma planverktøy

Styret for Rendalen Kommuneskoger KF avholdt møte den 07.11.2017. Styret vedtok bl.a. å gå til innkjøp av nytt planverktøy "Allma" til bruk for kommuneskogen.  Protokoll 2017-11-07 - Styret for Rendalen Kommuneskoger KF

16.11.2017
Symbolforklaring: Elg

Formannskapets møtereferat fra 2. november finner du her:

Møteprotokoll formannskapet 02.11.17 

 

10.11.2017
kommuneskogen

Styret for Rendalen Kommuneskoger KF holder møte 07.11.2017 - De skal bl.a. behandle og innstille ovenfor kommunestyret på årsbudsjett og handlingsplan for 2018. Møteinnkalling 07.11.2017 - Årsbudsjett 2018 - Handlingsplan 2018

07.11.2017
bredbånd

Rendalen kommune sendte i år inn 6 søknader for tilskudd fra statlige midler og fylkesmidler til bygging av høyhastighetsbredbånd i kommunen.

 

27.10.2017
Profilsymbol: Rein

Referat fra kommunestyremøte 18. oktober finner du her:

Møteprotokoll kommunestyret 18.10.17 

 

24.10.2017
Høst i Rendalen (mose og pengeris). Foto: Birgitte Nytrøen

Referat fra møter 5. oktober i henholdsvis administrasjonsutvalg (partssammensatt utvalg) og formannskap kan du lese her:

Protokoll administrasjonsutvalget 05.10.17

Protokoll formannskapet 05.10.17

 

09.10.2017
ordførerklubbe og paragraftegn

Klagenemnda behandlet 02. oktober klage fra Hornsetvangen barnehage på avslag om krav på refusjon for søskenmoderasjon.  Protokoll fra møte i klagenemnda.

06.10.2017
rendalsren - Bilde fra Rendal rensekskap sin side

Av saker som ble behandlet var bl.a. høring på søknad om konsesjon for fortsatt drift av Rendalsren i perioden 2018 - 2033 fra Rendal Renselskap, les  protokoll fra kommunestyremøte 21. september.

28.09.2017
lupe

Referat fra kontrollutvalgets møte 15. september finner du her:

Møteprotokoll kontrollutvalg 15.09.17 

 

20.09.2017
Profilsymbol: Rein

Formannskapets protokoll fra møte 13. september finner du her:  Formannskap referat 13.09.2017

 

18.09.2017
Valgstyrets medlemmer Norvald Illevold, Svein Kjetil Bjørnseth og Marit Bjørnstad

Nå er alle stemmer for Stortingsvalget telt opp.  Oppmøteprosenten var på hele 82!  Takk til alle som har stemt. Tusen takk også til alle dyktige valgmedarbeidere som har bidratt til at valggjennomføringen har fungert veldig bra fra "a-å". Her finner du endelige valgresultat fra Rendalen:  Stortingsvalg resultat Rendalen  

 

Sametingsvalgets resultat ser du i Sametingets InternettsideValgresultat sametingsvalget 2017.  Det var 100 % oppmøte v/Sametingsvalget i Rendalen.

12.09.2017
Symbolforklaring: Elg

Formannskapet og valgkomitéen har holdt møter 31. august, og her finner du referat fra begge møtene:  Formannskapets møteprotokoll 31.08.17   Valgkomitéens referat 31.08.17

 

 

04.09.2017
div. symboler (førerhund, høreapparat, rullestol)

Råd for eldre og funksjonshemmedes møteprotokoll av 15.06.17 finner du her: Referat 15.06.17 

 

31.07.2017
møteklubbe

Formannskapets referat fra møte 26. juni kan du se her:  Møteprotokoll  Dette er det siste politiske møtet før sommeren.  Juli måned er møtefritt for politikerne. God sommer!

 

29.06.2017
Profil-utsnitt Rendalen

Referat fra kommunestyremøtet 22. juni ser du her:  Møteprotokoll 22.06.17

 

26.06.2017
Ordførerklubbe

Formannskapet holdt møte tirsdag 6. juni, og her kan du se referat fra møtet:  06.06.17 Formannskapet

 

08.06.2017
Profilsymbol: Rein

Protokoll fra kommunestyremøtet 31. mai finner du her:  Kommunestyret 31.05.17

 

08.06.2017
lupe

Referat fra kontrollutvalgets møte 19. mai kan du se her:  Protokoll

 

23.05.2017
kommuneskogen

Styret for Rendalen Kommuneskoger KF behandlet årsregnskap og årsberetning for 2016 i sitt møte 11. mai. Protokollen kan du lese her.

22.05.2017
Profilsymbolforklaring: Kultursted, samleplass

Her finner du referat fra formannskapets møte 11. mai:

Møteprotokoll 

 

Formannskapssak 46/17 

   (Saken er offentliggjort, og skal realitetsbehandles av kommunestyret)

 

18.05.2017
Sølen av Markus Hahn

Styret for Rendalen Kommuneskoger KF avholder møte den 11. mai kl. 09:00 - De skal behandle årsregnskap og årsberetning for 2016 - Styret innstiller ovefor geralforsamlingen som er kommunestyret. Du finner sakspapirene her; Møteinnkalling - Årsregnskap 2016 - Årsberetning 2016

06.05.2017
Profil-utsnitt Rendalen

Rendalen kommunes Helse- og omsorgsplan for perioden 2016 - 2026 kan du lese her: Helse- og omsorgsplan 2016 - 2026

25.04.2017
Profil: Ren, hovedillustrasjon

Protokoll fra kommunestyrets møte 20. april finner du her:  Møteprotokoll

 

25.04.2017
gul blomst

Råd for eldre og funksjonshemmede (REF) har holdt møte, og her kan du se protoll fra møtet 30. mars:   REF 30.03.17

 

11.04.2017
Profil: Ren, hovedillustrasjon

Her finner du protokoll fra formannskapsmøte 4. april: Formannskapet 04.04.17

 

07.04.2017
bredbånd

I kommunestyremøte 23. mars ble det vedtatt å bevilge kr. 500.000,- til bredbåndsutbygging. 

 

28.03.2017
Smiley-smil

Her kan du se referat fra møte 16. februar i Råd for eldre og funksjonshemmede (REF):  REF 16.02.17

 

27.03.2017
Profil: Ren, hovedillustrasjon

Formannskapets møteprotokoll av 09.03.17 kan du se her:  Møtereferat

 

15.03.2017
Snøscooterkjører

Kommunestyret har gjort vedtak om etablering av snøscooterled i kommunen.

 

Sølen, vinter

Formannskapet har avgitt høringsuttalelse om vurdering av regionens navn.  De ønsker at begrepet "Fjellregionen" opprettholdes som markedsnavn og fellesbetegnelse for regionen.  Her ser du særutskrift av sak omkring høringsuttalelsen:  Formannskapssak 16/17  Referat fra hele formannskapsmøtet 9. februar, finner du her:  Møteprotokoll

14.02.2017
valglogo

Stemmegivningen i de enkelte valgkretser ved stortings- og sametingsvalget 2017 avholdes mandag 11. september 2017 i tidsrommet kl. 09.00-18.00 ved stemmestedene Rendalen sjukehjem og Rendalen kommunehus. Forberedelser til høstens valg er allerede i gang, og valgstyret har hatt sitt første møte.  Her ser du referat fra valgstyremøte 9. februar:  Valgstyremøte 09.02.17.  Mer informasjon omkring stortings- og sametingsvalget vil komme utover sommeren og tidlig høst.

13.02.2017
møteklubbe

Protokoll fra kommunestyremøte 26. januar finner du her:  Møteprotokoll

 

01.02.2017
Profil-utsnitt Rendalen

Hvis du er interessert i hva formannskapet har vedtatt, kan du se referat fra årets første formannskapsmøte her: Møteprotokoll formannskapet 18.01.17

 

25.01.2017
Mads Undseth; leder i Råd for eldre og funksjonshemmede

Råd for eldre og funksjonshemmede (REF) har oppdatert sin kontaktinformasjon, og den finner du her: Kontaktinformasjon REF   Ta gjerne kontakt med rådet.

 

10.01.2017
Ordfører Norvald Illevold

Reglementet for tildeling av støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret for perioden 2016 - 2019 finner du her.

10.01.2017
Mads Undseth; leder i Råd for eldre og funksjonshemmede

Her kan du se referat fra fjorårets siste møte i Råd for eldre og funksjonshemmede (forkortet til REF):  Møtereferat 05.12.16

 

06.01.2017
Profil-utsnitt

Her finner du referat fra kommunestyrets budsjettmøte 15. desember: Møteprotokoll

 

22.12.2016
ulv i måneskinn

Her kan du se ordførerkontorets uttalelse ang. beslutningen som statsråd Helgesen i Klima- og miljøverndepartementet har fattet ang. lisensfelling av ulv: Vedr. avgjørelse om kvote og område for lisensfelling av ulv. 

 

Bak denne uttalelsen står også Rendalen Arbeiderparti, Rendalen Senterparti og Rendalen Høyre.

22.12.2016
Kommunehuset (vinter 2016)

Klagenemnda hadde møte i kommunehuset 14.12.2016 - Til behandling hadde de avslag på klage over administrativt vedtak - Refusjonskrav søskenmoderasjon - Hornsetvangen familiebarnehage. Protokollen fra møte kan du lese her. 

16.12.2016
Div. symboler ang. "Råd for eldre og funksjonshemmede"

Valgkomiteen behandlet en bordsak den 07.12.2016 - "Nyvalg av kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede i Rendalen etter frasigelse av verv".  Saken skal sluttbehandles av kommunestyret den 15. desember 2016. Møteprotokollene kan du lese her.

12.12.2016
motorferdsel fyleksmannen

Formannskapet behandlet motorferdselssaker i sitt møte den 07. desember. Her finner du protokoll fra møtet.

12.12.2016
Reglement

Administrasjonutvalget møttes den 07.12.2016. De hadde to personalreglement samt overordnet del av kommunens HMS- Håndbok Internkontroll til behandling. Reglementsakene blir sluttbehandlet i kommunestyret den 15. desember. Du kan lese protokollen fra møtet her.

12.12.2016
skogbruket

Vedlagt protokoll fra møte styret for Rendalen Kommuneskoger KF - 06. desember 2016. Du kan lese protokollen her.

09.12.2016
Skjorte med politiskilt

Som kjent pågår arbeidet med gjennomføringen av Nærpolitireformen for fullt i de nye politidistriktene. Politimestrene har sendt ut høring om forslag til organisering med lokalisering av tjenesteenheter og tjenestesteder. Kommunestyret har behandlet høringsuttalelse om nærpolitireform i sitt møte 24. november.

 

30.11.2016
møtedeltakere rundt et bord

Råd for eldre og funksjonshemmedes (REF) referat fra møte 11. november, finner du her:  REF møtereferat 11.11.16

 

23.11.2016
Symbolforklaring: Elg

Formannskapet holdt møte 16. november, og her ser du referat fra møtet: Møteprotokoll formannskap 16.11.16 

 

21.11.2016
lupe

Referat fra kontrollutvalgets møte 31. oktober ser du her: Møteprotokoll 31.10.16

 

14.11.2016
møteklubbe

Hedmark fylkeskommune har sendt utredningen «En ny region - Hedmark og Oppland?» til høring, med høringsfrist 10. november 2016. Høringsbrevet og utredningen kan leses her. I vedtakene i fylkestingene i Hedmark og Oppland i juni heter det: «Basert på vurderingene i utredningen, legges det i desember frem et vedtak for fylkestinget i Hedmark og i Oppland om å inngå et eventuelt prinsippvedtak om sammenslåing, eller videreføre dagens fylkeskommuner».

09.11.2016
Mads Undseth; leder i Råd for eldre og funksjonshemmede

Råd for eldre og funksjonshemmede (REF) holdt møte i Budeia i kommunehuset 27. oktober, og her finner du møtereferatet: Referat REF 27.10.16

 

07.11.2016
Profil Rendalen

Klagenemnda holdt møte den 31.10.2016 og behandlet klage på avslag om fritak fra renovasjonsavgift for eiendommene 11/10 og 10/96 tilhørende Knut Fure. Protokollen fra møte kan du lese her.

02.11.2016
Symbolforklaring: Elg

Referat fra kommunestyrets møte 18. oktober finner du her:  Møteprotokoll 18.10.16 

 

21.10.2016
KS-K logo

Under Dialogseminaret for kommunestyret 18.10. presenterte Håvard Moe fra KS-Konsulent KOSTRA-analysen for Rendalen. Rapporten er bestilt for å få vurdert prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader i kommunen.

 

Rapporten viser at Rendalen kommune er godt drevet innenfor de rammene som er til rådighet, men at det gjennomgående er et potensiale for å øke produktiviteten i tjenestene hvis det er ønske om det. KOSTRA-rapporten

18.10.2016
Profil Rendalen

Hvis du er interessert i hva formannskapet vedtok i sitt møte 6. oktober, kan du se her: Møteprotokoll

 

10.10.2016
Logo Fylkesmannen

Fylkesmannen har lagt frem rapport om forslag til ny kommunestruktur i Hedmark.  Du kan lese mer her:  Kommunereformen i Hedmark og fylkesmannens tilrådning

 

05.10.2016
Symbolforklaring: Elg

Kikk her, for å se protokoll fra kommunestyremøtet 22. september:

Møteprotokoll 

 

28.09.2016
mann skriver referat med stor blyant

Møteprotokoll fra formannskapets møte 15. september finner du her.

 

21.09.2016
blid smiley

Det nye sammenslåtte rådet av "Rådet for likestilling for funksjonshemmede" og "Elderådet" har holdt konstituerende møte, og bestemt seg for navn:  "Råd for eldre og funksjonshemmede" (forkortet til REF).  Vi ønsker REF lykke til med sitt viktige arbeid fremover i denne valgperioden!

 

15.09.2016
Varaordfører Svein Kjetil Bjørnseth

I ordførerens fravær ble formannskapets møte 23. august ledet av vår varaordfører Svein Kjetil Bjørnseth.  Her kan du se protokoll fra møtet.

 

26.08.2016
smilende sol

Møtereferat fra kommunestyrets siste møte før sommerferien ser du her:  Møteprotokoll

 

04.07.2016
Profil Rendalen

I går kveld behandlet kommunestyret sak om sluttbehandling av kommunereformen. Saken er nå oversendt Fylkesmannen i Hedmark.  Fylkesmannen skal gi anbefaling overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet om fremtidig kommunestruktur i Hedmark; for deretter realitetsvedtak i Stortinget.

 

01.07.2016
møtedeltakere rundt et bord

Formannskapet hadde mange saker oppe til behandling 23. juni, og her kan du se hva de bestemte i sitt møte:  Møteprotokoll

 

27.06.2016
Profil: Ren, hovedillustrasjon

I formannskapets møte 2. juni var flere saker om motorferdsel i utmark (barmark) satt opp i sakskartet.  Her ser du formannskapets vedtak i sakene: Møteprotokoll

 

08.06.2016
møteklubbe

Snart velger kommunestyret nye meddommere fra Rendalen for de neste fire årene.

 

Valgkomitéen har hatt møte, og kommet med forslag til valg til domstolene.  I valgkomitéens møtereferat av 2. juni kan du se hvem som er foreslått til de ulike meddommerfunksjonene: Møteprotokoll

 

08.06.2016
smilende sol

Eldrerådet har hatt to møter i år, og her finner du referat fra disse møtene:

-   Eldrerådet 28.04.16 

-   Eldrerådet 10.05.16 

 

02.06.2016
Leder i RFF Rendalen, Bjørg Marie Innvik Solum

Her ser du referat fra møte 10. mai i Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RFF):  Møteprotokoll

 

02.06.2016
mann skriver referat med stor blyant

Referat fra kommunestyrets møte som ble holdt ved Rendalen sjukehjem 25. mai kan du se her:  Møteprotokoll

 

30.05.2016
Logo Norske Moseprodukter AS

Formannskapet innvilget Norske Moseprodukter AS midler til utvidelse av lagerplass for reinlav. 

 

20.05.2016
skog

Styret avholdt møte den 26. april, der de behandlet årsregnskapet og årsberetningen for 2015. Et enstemmig styre anbefaler ovenfor kommunestyret å godkjenne fremlagt årsregnskap og årsberetning. Protokollen kan du lese her.

29.04.2016
Profil: Reinsdyr

Referat fra kommunestyremøtet 26. april finner du her:

Møteprotokoll 

 

29.04.2016
møtedeltakere rundt et bord

Formannskapet fikk omvisning og informasjon fra Tynset sjukehus i sitt møte 7. april.

 

11.04.2016
Logo "MOT"

Kommunestyrets møte 31. mars startet med presentasjon av MOT.

 

04.04.2016
Rendalen Ungdomsråd 2016

Rendalen Ungdomsråd ønsker å få innspill fra deg, og oppfordrer om å VÆR MED Å ENDRE RENDALEN - Vi har midler til å gjøre en forskjell. Se plakat.

 

04.04.2016
Folkemøte i Åkrestua

I underkant av 100 personer deltok i Åkrestua onsdag 30. mars 2016 kl. 19.00 til 21.00 på folkemøtet med tema kommunereformen. Her ble spørsmål om bl.a. kommunal tjenesteyting, utvikling i regionen, kommunegrenser, tettsteder, avstander, habilitet og lokaldemokrati diskutert.

01.04.2016
Rendalen sjukehjem

Hvis du lurer på hva administrasjonsutvalget og formannskapet bestemte i sine møter 3. mars, så kikk her:

-    Protokoll administrasjonsutvalget

-    Protokoll formannskapet

 

09.03.2016
pengesekk med mynter

Kommunestyret har gitt regler for kommunens finansforvaltning.

 

01.03.2016
Smiley med febermåler

Kommunene Folldal, Alvdal, Tolga, Tynset og Rendalen har besluttet å samarbeide om å etablere et tilbud om kommunale akutte døgnplasser gjennom en samdriftsavtale med Sykehuset Innlandet Tynset.

 

25.02.2016
Kommunereformen

For å få et best mulig grunnlag for å kunne gjøre vedtak i arbeidet med kommune-reformen har kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen engasjert Østlandsforskning.  I tillegg til å vurdere en videreføring av dagens kommuneinndeling, skal forskerne vurdere virkningene av å danne en ny kommune bestående av Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommune.

 

22.02.2016
ordførerklubbe og paragraftegn

Nyvalgt klagenemnd har avholdt sitt første møte. De behandlet to saker om klage over vedtak om avslag på søknad om fritak for renovasjonsavgift.  Her kan du lese protokollen.

17.02.2016
Tynset kommunes logo

Referat fra formannskapets møte som ble holdt ved Kompetansesenteret i Tynset 11. februar, ser du her:  Møteprotokoll 

 

16.02.2016
Den norske løve

Kommunal- og moderniseringsministeren har åpnet det nye Valgdirektoratet i Tønsberg.  Les mer her:  Statsråd Sanner åpnet Valgdirektoratet.

 

01.02.2016
logo femundløp

Formannskapet holdt møte 19. januar, og vedtok å inngå samarbeidsavtale med Femundløpet AS for årene 2016-2018.

 

22.01.2016
penger

Eldrerådet hadde høring om forslag til årsbudsjett 2016 oppe til behandling i sitt møte 4. desember.  Her ser du referat fra møtet:  Eldreråd 04.12.15

 

05.01.2016
julestjerne

Møtereferat fra kontrollutvalgets siste møte i 2015 kan du se her:

Møteprotokoll 18.12.15 

 

29.12.2015
juleklokker

Kommunestyret har nå holdt sitt budsjettmøte, og årsbudsjett 2016 er realitetsbehandlet.

 

21.12.2015
julelys

10. desember holdt formannskapet og valgkomitéen møter ved Rendalen sjukehjem.  De politiske møtene holdes ved sykehjemmet en periode fremover nå, p.g.a. bygningsarbeider i Rendalen kommunehus.

 

 

17.12.2015
Profil Rendalen

Styret for Rendalen Kommuneskoger KF behandlet årsbudsjett og handlingsplan for 2016 på møte den 09. desember. Her kan du lese protokollen med vedlegg (versjon 4 av drifts- og investeringsbudsjettet). Styrets innstilling legges frem for kommunestyrets møte 17. desember. Protokoll     Budsjett 2016 versjon 4

11.12.2015
Mads Undseth; leder i Råd for eldre og funksjonshemmede

Eldrerådets møte 12. november inneholdt bl.a. evaluering av rådet for perioden 2011-2015.  Du kan lese møtereferatet her:  Eldrerådet 12.11.15

 

09.12.2015
Profil: Reinsdyr

Valgkomitéen i denne kommunestyreperioden har hatt sitt første møte, og her ser du hvem som er tiltenkt en del verv i styrer/råd/utvalg i denne nye kommunestyreperioden 2015-2019: Referat 18.11.15.  Dette er et forslag overfor kommunestyret, for det er kommunestyret som foretar realitetsbehandling i alle valgsaker.

 

24.11.2015
Sølen, vinter

Formannskapet har innvilget søknaden fra løypekomitéen med kr. 150.000,- pr. vintersesong i perioden 2015-2018.

 

23.11.2015
Talerstolen i kommunestyresalen i Rendalen. Foto: Eva P. Lillemo

Referat fra formannskapets møte 29. oktober finner du her:

Møteprotokoll 

 

02.11.2015
Profil: Reinsdyr

Det nye kommunestyret har hatt konstituerende møte.  Hvis du er nysgjerrig på hvem som er valgt inn i forskjellige styrer/råd/utvalg, så kan du se her: Møteprotokoll kommunestyret 22.10.15

 

28.10.2015
Logo politiske parti

I går kveld hadde det nye kommunestyret for perioden 2015-2019 sitt første møte.  Vi kommer tilbake til møtereferat fra konstituerende møte over helgen.

 

23.10.2015
høstløv

Formannskapets siste møteprotokoll i denne kommunestyreperioden (2011-2015) finner du her:  Møtereferat formannskapet 13.10.15

 

19.10.2015
Rognebær

Kommunestyret for perioden 2011-2015 holdt sitt siste møte 23. september, og her ser du referat fra møtet:  Møteprotokoll

 

28.09.2015
Høst. Foto: John Fiskvik

Styret er positiv til å styrke lokale bruk ved å selge eller bytte skogarealer som kan dyrkes opp, og selger cirka 90 dekar dyrkbart areal av gnr/bnr 76/111 til Åge Bekkevold. Det inngås en intensjonsavtale for å avklare videre prosessen

 

Her kan du lese protokollen fra styremøte - 2015-09-23 - Protokoll

28.09.2015
Eldrerådets medlemmer og enkelte varamedlemmer

Eldrerådets møtereferat fra 20. august 2015 finner du her:

20. august 2015 

 

 


 

28.09.2015
Den norske løve

Kommunen har mottatt rundskriv H - 12/15 "Valg av formannskap, ordfører, varaordfører m.m. ". Kommunal- og moderniseringsdepartementet orienterer i rundskrivet om lovreglene for valg av folkevalgte organer. Rundskriv H-12/15

17.09.2015
valglogo

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 for Rendalen er klart.  Vi takker alle flinke valgfunksjonærer som har bidratt til at gjennomføring av årets valg har foregått på en korrekt og grei måte.   

 

Her finner du rapporter fra opptellingen:

   Antall mandater for det nye kommunestyret: 

   AP: 8

   SP: 7

   H:  1

   SV: 1

 

Kommunestyret 2015-2019 

Valgresultat kommunestyrevalget i Rendalen

Kandidatoppgjør ved kommunestyrevalget 

                                       (** = Valgt repr., * = Vararepr.)

Kandidatstemmetall kommunestyrevalget 

Partisammendrag slengerstemmer ved kommunestyrevalget

Mandatfordeling, kvotienter og antall mandater til listene ved kommunestyrevalget

 

Valgresultat fylkestingsvalget for Rendalen

Valgresultat ved fylkestingsvalget i Hedmark

14.09.2015
Profil: Ren, hovedillustrasjon

Kommunestyret vedtok nytt reglement for seniorpolitikk i sitt møte den 31.08.2015, med virkningpunkt fra 01. september 2015. Her kan du lese de nye retningslinjene.

14.09.2015
Rendalens vakre kommunevåpen

Kommunestyret hadde sak om "Kommunereformen - Veien videre - Fokus, prosess og utredninger" opp til behandling i møte 31. august. Kommunestyret bestemte at følgende utredninger iverksettes med frist innen utgangen av juni 2016:

a) Nord-Østerdal  b) 0-alternativet  c) Stor-Elvdal - Engerdal - Rendalen.

 

04.09.2015
Ordfører Norvald Illevold

Administrasjonsutvalget og formannskapet holdt møter 20. august, og her finner du referat fra disse politiske fora:

Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 

 

26.08.2015
møtedeltakere rundt et bord

Protokoll fra møte i Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RFF, Rendalen) 22. juni finner du her:  22. juni 2015

 

05.08.2015
To fornøyde hester - Berit Grindflek

Kommunestyret hadde mange saker til behandling i sitt siste møte før sommerferien. Så sant ikke noe ekstraordinært dukker opp, så er juli måned møtefri for politikerne. Protokollen fra møtet kan du lese her.

30.06.2015
Generalforsamlingen i Abakus, samlet i Engerdal

Ola Næsheim startet selskapet Abakus i 2001, og har nå gått over i pensjonistenes rekker.  For å sikre kompetansen Abakus har innenfor offentlige anskaffelser, har 11 kommuner gått inn og kjøpt Næsheims aksjer.

 

24.06.2015
sankthansblomst

Formannskapet innvilget søknad fra Stein Arne Bjørke om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus/verksted/atelier i g.nr. 32/b.nr. 37.  Les hele saksutredningen her:  Særutskrift formannskapssak 53/15

 

23.06.2015
Profilsymbolforklaring: Kultur, musikk

Nå har formannskapet bestemt hvem som skal få tildelt årets Rendalspris.  Hvem som er den heldige prisvinner, blir avslørt i Rendalen bygdemuseum (Bull-museet) ved prisutdelingsdagen 12. juli.

 

10.06.2015
kommuneskogen

Styremøte i Rendalen kommuneskoger KF ble avholdt 28. mai 2015 - Styret behandlet årsregnskap og årsberetning for 2014 - og la frem en enstemmig innstilling til kommunestyret. Her kan du lese Godkjent protokoll 28.05.2015

01.06.2015
Talerstolen i kommunestyresalen i Rendalen. Foto: Eva P. Lillemo

Her ser du referat fra formannskapets møte 26. mai.

 

29.05.2015
Logo politiske parti

Administrasjonsutvalg, formannskap, klientutvalg og valgstyre var innkalt til møter 7. mai.

 

13.05.2015
Ark med skrift "Møteprotokoll formannskapet"

Her kan du se møteprotokoller fra administrasjonsutvalget og formannskapet 7. april:

   Administrasjonsutvalget  

   Formannskapet 

 

17.04.2015
kommuneskogen

Her kan du lese protokollen fra styremøte i Rendalen Kommuneskoger KF -  Protokoll 10. mars 2015

10.04.2015
Ordførerklubbe

Kommunestyret har revidert reglement for saksbehandling i politiske organer og reglement for folkevalgtes innsynsrett.  Nytt reglement ble vedtatt i møte 26. mars.

 

08.04.2015
påskelilje

Kommunestyrets møteprotokoll av 26. mars kan du se her:

Møteprotokoll 

 

30.03.2015
Rådmann Anne Lise Trøen

I formannskapets møte 5. mars orienterte rådmannen om status i administrasjonen og om organisasjonsprosessen for rådmannens stab, merkantile tjenester, ekspedisjon, kultur og økonomiavdelingen.  Referat fra formannskapsmøtet finner du her:  Møteprotokoll

 

11.03.2015
møtebord med møtedeltakere

Kontrollutvalget holdt møte 12. februar, og her finner du referat fra møtet: Møteprotokoll 

 

20.02.2015
personer rundt et møtebord

Formannskapet holdt møte 5. februar, og møtereferatet kan du se her:  Møteprotokoll 

 

11.02.2015
ordførerklubbe og paragraftegn

Klagenemnda stadfester formannskapets vedtak og gir ikke Knut Fure medhold i klagen over ileggelse av kommunale avgifter for gnr/bnr. 11/10 og 10/96 - Fuggvollen og Misterglimt. Møteprotokoll

05.02.2015
bonde med ku i vogn

Kommunestyret ga i møte 29. januar tilslutning til hovedprosjektet "Ny giv i Rendalslandbruket - Plan for økt lokal verdiskaping i Rendalslandbruket 2014 - 2017".

 

02.02.2015
Rendalens vakre kommunevåpen

I år er det 50 år siden de tidligere kommunene Øvre Rendal og Ytre Rendal ble slått sammen til ett.  I formannskapsmøtet 15. januar ble det informert om 50-årsjubileum for Rendalen kommune.

 

19.01.2015
julekuler

Kommunestyrets julemøte ble holdt 17. desember ved Øiseth Hotell.  Årsbudsjett 2015 ble realitetsbehandlet.  Referat fra møtet kan du se her:  Møteprotokoll

 

22.12.2014
juleblomst

Referat fra eldrerådets møte 9. desember finner du her:

Møtereferat 

 

15.12.2014
Ulvemerking-vinter-2008_large

Klima- og miljødepartementet har invitert kommunene til å komme med innspill i forbindelse med at regjeringen skal legge frem sak for Stortinget om ulvesonen, og bestandsmål for ulv. 


Rendalen kommune har svart på invitasjonen:Les brevet; "Ulveforvaltningen -  Innspill fra Rendalen kommune"

10.12.2014
møteklubbe

I de politiske fora, har det i løpet av ukene 48 - 49 blitt avholdt flere møter.

 

04.12.2014
organisasjonskart med personer

I møte 13. november behandlet administrasjonsutvalget saker om endringer i organisasjonene helse/omsorg, Rendalen sjukehjem, skolene og barnehagen.

 

17.11.2014
mot Nupen - Finn Jarle Strandvik

Kommunestyret ga Astrid Bakken fritak fra politiske verv ut perioden og foretok nyvalg som følge av dette. I tillegg behandlet de bl.a. saken "Felles utredning om framtidig kommunestruktur for Fjellregionen. 

Her kan du lese hele protokollen

04.11.2014
Hester i rendalsfjellene - bilde av Berit Grindflek

Styret startet opp arbeidet med årsbudsjett for 2015. I tillegg har de sett på kontrakten/avtalen mellom Rendalen Kommuneskoger KF og Glommen Skog. Møteprotokollen kan du lese her.

30.10.2014
Logo TV-aksjon 2014

Formannskapet har gitt 20.000,- til årets TV-aksjon NRK Kirkens Nødhjelp "Vann forandrer alt".

 

16.10.2014
høstløv

Formannskapet, valgkomitéen og klientutvalget holdt møter 2. oktober.

 

06.10.2014
smilefjes med hammer og sag

Kommunestyret har bestemt utskifting av ventilasjonsanlegg og nytt garasjebygg, samt ombygging/oppussing av kommunehuset. Disse prosjektene skal startes i 2014.

 

29.09.2014
høstløv

Formannskapet var på befaring i Rummundfjellet etter sitt ordinære møte 11. september.  Samme dag holdt også administrasjonsutvalget og valgkomitéen møter.

 

17.09.2014
personer rundt et møtebord

Formannskapets møte 20. august behandlet mange motorferdselssaker, og referat fra møtet ser du her.

 

25.08.2014
e-post og konvolutt

Formannskapet har behandlet sak om skiltforskrift for Rendalen kommune i e-postmøte 8. juli. 

 

10.07.2014
ballonger

Rendalen ble nr. 35 blant landets 428 kommuner, innen de seks viktigste kategoriene i Kommunebarometeret.  Kommunebarometeret er en måling av alle kommuner, gjennomført av Kommunal Rapport.  Alle kommunene blir rangert mot hverandre.   Les mer om Kommunebarometeret her.   Endelig tabell for Kommunebarometeret 2014 kan du se her.

  

04.07.2014
smilende sol

Referat fra kommunestyrets siste møte før sommerferien ser du her:  26. juni 2014.  Hele juli måned er møtefri måned for våre folkevalgte, med oppstart igjen for høsthalvåret i slutten av august.

 

03.07.2014
møteklubbe

Her kan du se hva formannskapet bestemte i sitt møte 19. juni:

Møteprotokoll 

 

25.06.2014
hund

Formannskapet innvilget tilskudd på inntil kr. 80.000,-, evt. 30 % av kapitalbehovet, til bedriftsutvikling samt markedsføring og produktutvikling til Hundejakt AS.  Formannskapssaken om tilskuddet kan du se her:  Særutskrift 

 

Referat fra hele formannskapsmøtet 5. juni ser du her: Møteprotokoll

 

12.06.2014
Eldrerådets medlemmer og enkelte varamedlemmer

Eldrerådet møttes 22. mai, og de hadde mange saker i sitt sakskart.  Se referat fra møtet her:  Møtereferat

 

03.06.2014
Rendalen kommunehus

Referat fra kommunestyremøte 22. mai kan du se her:

Møteprotokoll 

 

28.05.2014
møtedeltakere

Administrasjonsutvalget og formannskapet holdt møter 15. mai.  I formannskapsmøtet ble det bl.a. informert om flere ting.

 

20.05.2014
Tog1_170514

Den kommunale 17. mai komiteen ønsker med dette å sende en takk til alle små og store som på sin måte var med på å bidro til at vi fikk et samlende og svært vellykket 17. mai arrangement! Gjetninger går på at det var minst 700 samlet til tog og seremoni ved bauta utenfor Bergset Aktivitetssenter.

19.05.2014
Varaordfører Karin Wiik.

Kommunestyret holdt et kort møte tirsdag 29. april, ledet av varaordfører Karin Wiik. Referat fra møtet kan du se her:  Protokoll

 

02.05.2014
kommuneskogen

Styret for Rendalen kommuneskoger KF avholdt møte den 27. mars. De behandlet bl.a. regnskap og årsberetning for 2013. Protokollen kan du lese her.

29.04.2014
17. maitog med flagg og unger

I formannskapets møte 23. april informerte ordføreren om felles feiring av 17. mai i Rendalen.

 

24.04.2014
Kommunevåpen for Rendalen kommune

I formannskapets møte 3. april ble kommunereformen diskutert.  Formannskapet bestemte at administrasjonen v/rådmann skal sette opp en plan-/kriterieliste ang. fordeler, ulemper, samarbeid etc. m.h.t. ny kommunereform.

 

09.04.2014
Talerstolen i kommunestyresalen i Rendalen. Foto: Eva P. Lillemo

Her kan du se referat fra kommunestyremøtet 27. mars:

Møteprotokoll 

 

02.04.2014
Kriterier for god kommunestruktur

Kommunestyret diskuterte kommunestruktur etter ordinær saksliste i kommunestyremøtet sist torsdag. Nå har Ekspertutvalget levert sin første delrapport om framtidig kommunestruktur, og KS har lagt ut mer info om denne her.

01.04.2014
møtedeltakere rundt et bord

Her kan du se protokoller fra møtene i administrasjonsutvalget og formannskapet 13. mars:

Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 

 

20.03.2014
møteklubbe

Kommunestyret holdt møte 20. februar.  Møtet hadde få saker, men det ble gitt en del informasjon til kommunestyrets medlemmer.  Du kan se referat fra møtet her:

Møteprotokoll 

 

26.02.2014
hytte med skog og fjell

Formannskapet vedtok i sitt møte 13. februar å legge forslag til reguleringsplan for Fjøstjønna hyttefelt ved Grøndalen ut til høring og offentlig ettersyn.

 

17.02.2014
møteklubbe

Kommunestyrets referat fra møte 30. januar ser du her:

Møteprotokoll 

 

05.02.2014
møtedeltakere

Klagenemnda behandlet to klagesaker i sitt møte den 27.01.2014. I begge sakene stadfestet klagenemnda formannskapets vedtak. Protokollen kan du lese her

31.01.2014
Sølen, vinter

Formannskapet hadde mange løypekjøringssaker oppe til behandling i sitt møte 23. januar.  Referat fra møtet ser du her:  Møteprotokoll

 

29.01.2014
mann med lupe

Kontrollutvalgets siste møtereferat i 2013 kan du se her:

Møteprotokoll 19.12.13 

 

10.01.2014
julelys

Referat fra kommunestyrets budsjettmøte som ble holdt ved Øiseth hotell 19. desember ser du her:  Møteprotokoll

 

30.12.2013
julelys

Eldrerådet holdt møte 16. desember, og rådet ga uttalelse til årsbudsjett 2014.

Møteprotokoll 

 

27.12.2013
fisk

Formannskapet innvilget  i sitt møte 12. desember kr. 75.000,- til gjennomføring av arrangementet "Fiskefesten".

 

17.12.2013
adventappelsiner

Eldrerådets møtereferat av 14. november kan du se her:
   Protokoll

 

09.12.2013
To hender (omsorg)

Kommunestyret bestemte i sitt møte 28. november at det skal iverksettes en prosess med siktemål å slå sammen virksomhetene helse/omsorg og sykehjemmet.

 

04.12.2013
mann skriver referat med stor blyant

Formannskapet og administrasjonsutvalget holdt møter 14. november.

 

18.11.2013
Sæming H. Hanestad

Til kommunestyrets møte 31. oktober mottok ordfører en interpellasjon omkring behovet for å revidere reiselivsstrategien for Rendalen kommune.

 

07.11.2013
snøscooter

Formannskapet behandlet mange motorferdselssaker i sitt møte 22. oktober.

 

25.10.2013
logoTV-aksjon 2013

Formannskapet har bevilget kr. 20.000,- til årets TV-aksjon som går av stabelen søndag 20. oktober.  TV-aksjonen NRK 2013 er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken.

 

 

10.10.2013
lupe

Kontrollutvalget har i møte 20. september takket nei til tilbud om deltakelse i felles selskapskontroll av attføringsbedriften Meskano i 2014.  Begrunnelse for avslaget er at kontrollutvalget i sin plan for neste år om selskapskontroll har vedtatt kontroll av SR Produkter, subsidiært Rendalen kommuneskoger KF.

 

02.10.2013
Ordfører Norvald Illevold

De politiske komitéene har nå fått nye oppdrag fra ordføreren.

 

27.09.2013
bonde med ku i vogn

I kommunestyrets møte 19. september ble det orientert om søknad som er sendt fylkeskommunen om midler omkring et lokalt forprosjekt med formål å legge grunnlaget for en offensiv satsing for å utvikle et robust landbruk for framtida.

 

23.09.2013
lupe

Kontrollutvalgets møtereferat av 26. august ser du her:

Møteprotokoll 

 

16.09.2013
båt

Et enstemmig formannskap går inn for kjøp av båten M/S Storsjø.

 

11.09.2013
snøscooter

Et enstemmig kommunestyre vedtok å sende inn søknad om å delta i forsøksordning for etablering av snøscootertraséer for fornøyelseskjøring.  Det er åpnet for at 40 distrikskommuner kan søke om å være med, hvorav 7 som har vært med på den gamle forsøksordningen er sikret plass. 

 

04.09.2013
Rådmann Anne Lise Trøen

Formannskapets faste medlemmer var innkalt av ordføreren til hastemøte torsdagskvelden 29. august vedr. virksomheten Rendalen sjukehjem.  I møtet informerte ordføreren om innkommet bekymringsmelding ang. forhold ved sykehjemmet.  Konklusjonen i møtet ble at rådmannen skal ivareta og håndtere saken videre omkring fremsatte forhold ved Rendalen sjukehjem.

 

02.09.2013
snøskuter

Formannskapet behandlet flere saker etter motorferdselsloven i møte 22. august. 

 

28.08.2013
fisk

Formannskapet innvilget et tilskudd på kr. 50.00,- til bedriftsutviklingstiltak til Femundfisk AS.

 

24.06.2013
ATV

Formannskapet ga Rendalen Løypelag tillatelse til bruk av ATV for nødvendig skiltoppsetting i løypetrasèene på øst- og vestsiden.  Denne tillatelsen gjelder for 2 turer i perioden frem til 30.11.13 fra utgangspunktene Storfjellet, Nysetra, Vangvollen og Kalberget på vestsiden og Søvollen på østsiden.

 

 

 

10.06.2013
Rendalen kommunehus

Kommunestyret har bevilget kr. 461.000,- til delfinansiering av oppgradering av uteområdet ved Rendalen kommunehus, under forutsetning av at fylkeskommunen bidrar med tilsvarende beløp.

 

06.06.2013
Marius Grindflek Granås

I følge statuttene for Rendalen kommunes ungdomsstipend har disse som formål å hjelpe frem unge talenter.  Stipendet skal tildeles unge og lovende personer i aldersgruppen f.o.m. 13 t.o.m. 25 år, og skal være en inspirasjon til videre innsats, samt en anerkjennelse for den interesse som er vist innenfor kulturelle aktiviteter.  Kandidatene skal vurderes innenfor det hele og utvidete kulturbegrep.

 

27.05.2013
Fra Engerdal kommune - vindkraftsaken Kvitvola - Grågøgda

Formannskapet hadde sitt møte på Tynset sykehus i fbm. at de var inviterte til orientering og omvisning ved sykehuset. For mere informasjon fra møtet, klikk på overskriften i denne meldingen. 

08.05.2013
Logo Fylkesmannen

Vergemålsloven trer i kraft 1. juli 2013. Dette betyr blant annet at dagens overformynderier opphører og at Fylkesmannen overtar disse oppgavene. Informasjon til kommunens innbyggere 

07.05.2013
industrihall

Kommunestyret bestemte at Industrihall I (Åkrestrømmen) skal legges ut til salg.

 

30.04.2013
vann

I sitt møte 24. april ga kommunestyret høringsuttalelse til konsesjonssøknad fra Glommens og Laagens Brukseierforening om økt overføring fra Glomma til Rena.

 

30.04.2013
forside Stortingsmelding nr. 29

Fredag 19. april la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre frem meldingen "Morgendagens omsorg". Meldingen legger vekt på hvordan vi skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.  Les hele meldingen "Morgendagens omsorg" her

22.04.2013
Hytte i Sølnroa

Styret for Rendalen kommuneskoger avholdt møte den 09. april 2013. AV saker til behandling var organisering av utleiehytter 2013. Protokollen kan du lese her.

15.04.2013
avfallsplan

Formannskapet ga bl.a. høringsuttalelse til kommunedelplan for avfall og miljø i fjellregionen 2014 - 2017. Møteprotokollen kan du lese her

12.04.2013
påskelilje

Kommunestyret holdt møte 21. mars, og kommuneprosjekt "Økt folketall i Hedmark, Rendalen" var satt i sakskartet.

25.03.2013
P1000751 (kommunestyret 2011-2015

Kommunestyret har vedtatt den overordnede arbeidsgiverpolitikken gjeldende for perioden 2013 - 2015. Arbeidsgiverpolitikken 2013-2015

25.03.2013
dame som viser reguleringsplan

I møte 14. mars vedtok formannskapet å legge ut forslag til reguleringsplan for Hagenosdalen hyttefelt og forslag til endring av reguleringsplan for Bullmusèet til høring og offentlig ettersyn.

18.03.2013
gutt i lek med lekeklosser

Kommunestyret bestemte i oktober 2012 at rådmannen skulle fremforhandle en avtale om samarbeid der Rendalen kommune knytter seg til en felles barneverntjeneste sammen med kommunene Tolga, Folldal, Alvdal og Tynset.

12.03.2013
folkehelse

Folkehelseinstituttet publiserer folkehelseprofilar 2013 for alle landets kommuner. Pga av feil i noen indikatorer har vi mottatt en ny versjon, denne finner du her: Folkehelseprofilen 2013 for Rendalen kommune

05.03.2013
Rendalens kommunevåpen

I møte 28. februar bestemte kommunestyret at utkast til strategisk næringsplan skal ut for høring.

 

04.03.2013
informasjon

Ledergruppa har utarbeidetet et økonomisk årshjul, dette finner du her: Økonomisk årshjul

27.02.2013
Skispor. Foto: Margrethe Finstad

Formannskapet behandlet flere saker etter motorferdselsloven i sitt møte 14. februar.

 

18.02.2013
Gode ideer

Rendalen er en av tre kommuner i Hedmark som fylkeskommunen skal bidra til med utviklingskapasitet, og som Kommunal- og regionaldepartemenet finansierer. Fylkeskommunen har fått 1,1 mill kr til Rendalen, Engerdal og Folldal.

 

13.02.2013
møtedeltakere

Møteprotokoll fra formannskapets første møte i år, kan du se her:

Referat av 16.01.13 

 

22.01.2013
logo helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå publisert rundskrivet på sine nettsider IS 1/2013 .   

 

Rundskrivet er basert på satsninger i statsbudsjettet og departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet for 2013.

 

22.01.2013
legeveske

Kommunestyret holdt budsjettmøte 20. desember, og vedtok også en ny interkommunal legevaktordning for Rendalen.

 

28.12.2012
skog

Styret behandlet 2 saker i sitt siste møte i 2012 - De gjorde vedtak om å legge inn bud på skogteiger som er til salgs fra gnr/bnr 47/69 Greta A. Øksendal. De behandlet også videre utredning i fht. et eventuelt salg av Mefura. I den forbindelse besluttet styret å be om et møte med Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen.

19.12.2012
HedmarkRendalen

 

Rendalen kommune har gjort et imponerende utviklingsarbeid siste 2 år. KS-Konsulent som har stått for gjennomføringen håper at den gode skåren i denne evalueringen inspirerer Rendalen kommune til å fortsette dette gode arbeidet, da det fortsatt er et betydelig utviklingspotensial i kommunen.
Les mere her

19.12.2012
Scooterkjørere

Formannskapet hadde flere saker etter motorferdselloven oppe til behandling i sitt siste møte dette året.

 

18.12.2012
globus

Kommunestyret har vedtatt å ta imot inntil 25 flyktninger i perioden 2013 - 2016.

 

03.12.2012
skiløper

Formannskapet behandlet flere motorferdselssaker i sitt møte 22. november.

 

27.11.2012
Mefurua

I styremøte den 12. november innstilte styret for Rendalen kommuneskoger KF på salg av Mefurua Fjellstue. Kommunestyret behandler saken den 29. november.

16.11.2012
elg

I sitt møte 1. november foretok formannskapet fordeling av viltfondsmidler.

 

06.11.2012
årsbudsjett

Styret i kommuneskogen hadde møte den 30.10.2012. De behandlet da forslag til årsbudsjett og handlingsplan for 2013 - Styrets innstilling fremlegges for kommunestyret til sluttbehandling. Protokoll 30.10.2012

06.11.2012
Astrid Bakken

Kommunestyret ga Astrid Bakken fritak fra sine politiske verv i rendalspolitikken i 6 måneder.  Dette gjelder fritak fra bl.a. kommunestyret og formannskapet.

 

31.10.2012
solhjell mottar rapporten

Rapporten ble overlevert miljøvernministeren mandag 15. oktober kl 12.00. Utvalgets flertall går inn for å videreføre en forvaltningsmodell med ei nærmere avgrenset ulvesone. Rendalens ordfører Norvald Illevold har vært medlem av utvalget.

 

Ulvesoneutvalgets rapport til Miljøverndepartementet kan du lese her

16.10.2012
møtedeltakere rundt et møtebord

Formannskapet holdt møte 11. oktober, og møtereferatet ser du her:

Møteprotokoll 

 

15.10.2012
Otnes (Markus Hahn)

Rådet hadde møte den 20. september, og behandlet bl.a sak om varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet gnr/bnr 15/68 Hol i Rendalen - Regulering for boligbebyggelse. 

01.10.2012
gullmynter

Økonomiplan for perioden 2013 - 2016 kan du se her:

Økonomiplan  

 

25.09.2012
ku

Valgkomitèen holdt møte 20. september, og de har innstilt overfor kommunestyret når det gjelder ny dyrevernsnemnd fra 2013.  Rendalen kommune kommer kun med forslag til slik nemnd, for det er Mattilsynet som har ansvar for å oppnevne den endelige dyrevernsnemnda.

 

25.09.2012
mefurua_ute-stor

Styret i kommuneskogen avhold sitt møte på Mefurua den 05. september. Av saker til behandling var bl.a. videre planer for Mefurua Fjellstue. Protokollen kan du lese her

24.09.2012
Høst i Rendalsfjella (Kåre A. Moe)

13. september avholdt kommunestyre møte. I forkant av behandlingen av saker fikk medlemmene nyttig påfyll med informasjon. Fra kulturskolen (25 års jubileum i år). Fylkesmannen i Hedmark holdt foredrag om naturmangfoldsloven og motorferdselloven.  Kristian Bjørnstad informerte om "Regional park" som samarbeidsmodell for lokal og regional utvikling.

19.09.2012
div. symboler (førerhund, høreapparat, rullestol)

Det kommunale rådet for likestilling for funksjonshemmede har møte den 20.09. 2012

Sakspapirene kan du lese her

 

Møteprotokoll

17.09.2012
Halvor Sveen

5. september behandlet formannskapet søknad fra Halvor Sveen om motorferdsel i utmark på barmark.

 

Søknad 

Møteprotokoll 

 

07.09.2012
logo for Austri Vind DA

Formannskapet ga dispensasjon for oppføring av vindmålemast ved Grønkampen i sitt møte 30. august.  Møteprotokollen ser du her:

Møteprotokoll 

 

03.09.2012
Øvre Rendal i bakgrunnen- Bilde av Berit Grindflek

Styret i kommuneskogen var bl.a. ute på befaring av kommunale teiger og koier m.m. i sitt møte den 18. juni. Møteprotokollen kan du lese her

29.08.2012
handlingsplan

Kommunestyret har vedtatt handlingsplan for likestilling 2012 -2015.

 

Handlingsplan for likestilling 2012 - 2015

24.08.2012
vind

Formannskapets møte 16. august startet med at representanter for ulike syn ang. bygging av vindmålemast ved Storfjellet/Grønkampen kom med innspill/synspunkter m.h.t. en eventuell utbygging.

 

20.08.2012
valmuer

Kommunestyret vedtok ruspolitisk handlingsplan for perioden 2012 - 2016 i møte 28.06.2012. Planen kan du lese her; RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN-2012 -2016

03.08.2012
Sølen av Markus Hahn

Kommunestyret hadde sitt siste møte før sommerferien.

04.07.2012
Fiskevollen_Tor-Falck

Formannskapet behandlet en søknad om tillatelse til barmarkkjøring - Nord for Fiskevollen.

 

04.07.2012
Øvre Rendal fra Utsikta (Kåre A. Moe)

Formannskapet hadde siste møte før sommerferien den 21. juni. De behandlet flere saker etter jordloven og innstilte ovenfor kommunestyret i bl.a. i sak om salg av kommunens bolig Dalehuset. Formannskapet innstilte på at eiendommen legges ut for salg og selges til høystbydende.

25.06.2012
Sølen (Foto: Kine Hagetrø)

Valgkomiteen holdt møte den 21. juni og behandlet sak om valg av representanter til "Verneområdestyre for Sølen landskapsvernområde". En forutsetning for valget er at  kommunestyret sier ja til invitasjonen fra Miljøverndepartementet om å danne et eget vernestyre for Sølen landskapsvernområde. Saken avgjøres i kommunestyret 28. juni. 

25.06.2012
eldrerådsmedlemmer i regionen, Grete-Mimmi Mælen og ordfører Norvald Illevold

Rendalen eldreråd var så heldig å ha besøk av representanter fra eldrerådene i Nord-Østerdalskommunene i går torsdag 14. juni. 

 

15.06.2012
safe

Formannskapet godkjente årsregnskapet for 2011 med et regnskapsmessig mindreforbruk på drift med over 7 millioner.  Det er kommunestyret som skal disponere overskuddet i sitt møte i slutten av juni.

 

13.06.2012
bil

Formannskapet innvilget søknad fra Bjørn Bjørnholdt om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for oppføring av garasje.

 

30.05.2012
Hus

Bosettingen i Rendalen har de siste årene dessverre gått nedover.  I denne sammenheng har ordfører satt i gang en kartlegging av aktuelle salgs- og/eller utleieeiendommer i Rendalen.   Målet med denne kartleggingen er å få flere til å flytte til denne vakre bygda vår! 

 

30.05.2012
Hester i rendalsfjellene - bilde av Berit Grindflek

Styret i Kommuneskogen avholdt møte den 07. mai 2012.  

14.05.2012
stemor

Både formannskapet og kommunestyret holdt møter 3. mai; formannskapet på dagtid og kommunestyret om kvelden.

 

10.05.2012
veier

Komitè 1 har foretatt en utredning om eventuell privatisering av kommunale veier. Kommunestyret møtes 3. mai og har saken i sin møteagenda.

 

27.04.2012
plan og næring

Rådet hadde møte den 19. april, og gjennomgikk bl.a. reguelringsplan for Otnes og høringsversjonen av "Regional Samferdseslplan 2012 - 2021.Møteprotokoll

25.04.2012
sol

Eldrerådet holdt møte 17. april i kommunehuset.

 

20.04.2012
P1000760

Kommunestyret behandlet  reglement for "Folkevalgtes arbeidsvilkår" i møtet 29. mars. Her er revidert reglement

15.04.2012
Vakre Sølen

Her finner dere informasjonen som Erin Sandberg og Kristin F. Ygre la frem i kommunestyremøte 29.03.2012. 

Folkevalgtopplæring plan- og bygningsloven

13.04.2012
påskeliljer

Kommunestyret påplusset 106.000,- kroner til uteanlegg ved Berger skole i sak ang. avslutning av småsamfunnsprosjektet.

03.04.2012
Ole Erik Sjøli

Begge komitèene har nå kommet i sving.  Ordfører har bl.a. gitt komitè 1 mandat i forbindelse med arbeidgiverpolitikken og reglement for saksbehandling i politiske organer.

 

15.03.2012
snøskuter

Formannskapet ga Misterdalen løypelag tillatelse til bruk av snøscooter for å preparere skiløyer fra Misterdalen til Horndalen samt transport inn til Veslesetra.

 

20.02.2012
Rendalen kommunehus. Foto: Østlendingen.

Medlemmer av kommunale styrer, råd og utvalg er nå lagt inn i hjemmesiden vår med navn, e-postadresse og telefonnummer. Lenke til høyre i siden Politikk

 

Når det gjelder andre representasjoner i styrer og råd som ikke er kommunale: 

Ta kontakt med oss om du er ute etter opplysninger; 

postmottak@rendalen.kommune.no  

17.02.2012
div. symboler (førerhund, høreapparat, rullestol)

Det nyvalgte rådet hadde sitt første møte 31. januar og valgte bl.a. rådets representanter inn  i brukerådet for NAv Rendalen, brukerrådet for Nav Nord - Østerdal og i den kommunale byggekomiteen.

12.02.2012
kommunale.avgifter

Klagenemnda behandlet klage på avslag om søknad på fritak for renovasjonsavgift for  gnr/bnr Fiskvikrokkdalen 6/11. Klager fikk ikke medhold i sin klage og klagenenmdas vedtak er endelig. 

12.02.2012
skolebuss

Formannskapet ga et tilskudd til busstransport for skoleelevene i Rendalen i forbindelse med Femundløpet 2012 og deltakelse ved villmarkssjekkpunktet Søvollen.

 

Møteprotokollen kan du se her. 

 

09.02.2012
Fskevollen juli 2008 foto Roger Bjørke

Styret i kommuneskogen har blant andre saker vedtatt å iverksette nødvendige planleggingstiltak for å sette opp 2 hytter med tilhørende uthus/naust på Fiskevollen i fht. den halve fiskelotten som kommuneskogen besitter. 

09.02.2012
helsesøstere

Helsedirektoratet anbefaler kommunene å legge dette rundskrivet ut på sine hjemmesider for å gjøre det tilgjengelig for ansatte, brukere og innbyggere.

08.02.2012
hus

Kommunestyret har bestemt at de ønsker ingen videre utredning om eiendomsskatt i Rendalen kommune foreløpig. 

 

 

30.01.2012
pengesekk med mynter

Formannskapet ønsker ingen videre utredning om eiendomsskatt i Rendalen kommune foreløpig. 

 

19.01.2012
gul blomst

Eldrerådet for perioden til 2015 har hatt konstituerende møte, og ny leder ble Mads Undseth.

Møtereferat. 

 

16.01.2012
snøskuter

Formannskapet ga Skarven hyttelag tillatelse til bruk av snøscooter for å preparere skiløyer etter løypenett.

 

 

 

 

09.01.2012
pengesekk

Kommunestyret vedtok årsbudsjett 2012 for Rendalen kommune i sitt møte 15. desember.  Møtereferat kan du se her.

 

19.12.2011
lilla julestjerne

Både administrasjonsutvalget, formannskapet og valgkomitèen holdt møter 8. desember.  Her kan du se referat fra de tre møtene:

Administrasjonsutvalget. 

Formannskapet. 

Valgkomitèen. 

 

12.12.2011
div. symboler (førerhund, høreapparat, rullestol)

Det sittende råd avholdt sitt siste møte den 30.november. De behandlet bl.a. rådets årsmelding for 2011, som skal fremlegges til kommunestyret for godkjenning. Rådet gjennomgikk også formannskapets forslag til budsjett 2012, og ble enige om å utarbeide en høringsuttalelse.Her kan du lese protokollen

03.12.2011
110 - sentral

Kommunestyret vedtok blant mange saker å tiltre ny 110 -region for Hedmark og Oppland, med 110 sentral i Elverum. Her kan du lese protokollen

29.11.2011
imøte

Valgkomitèen behandlet en mengde saker i møte den 21. november. Det bl.a foreslått medlemmer til de to nye komitèene Alle valgsakene blir endlig avgjort i kommunestyret 15. desember 2011. Protokollen kan du lese her

28.11.2011
på talerstolen

Formannskapet innstilte bl.a. i sak om politisk organisering og i budsjett for 2012.

Her kan du lese hele protokollen

 

24.11.2011
Bie på flåte

Styret i Rendalen Kommuneskoger har avholdt møte. Møtet ble avviklet over 2 dager, hhv. den 3. og den 15. november. De har bla. behandlet sak om stillingen som daglig leder for Kommuneskogen. I den forbindelse har de vedtatt å gå for en samarbeidsavtale med Rendalen kommune.

 

Protokoll fra styremøte kan du lese her

21.11.2011
snøskuter

Det nye formannskapet holdt sitt første møte 1. november, og behandlet i dette møtet flere saker som angikk skuterkjøring.

 

Møteprotokollen kan du se her.

04.11.2011
Ordførerklubbe

Valgkomiteèn innstilte ovenfor kommunestyret i en mengde saker i sitt møte den 01. november.

 

Her kan du lese protokollen

04.11.2011
Politiske parti Rendalen kommunestyre 2011-2015

Kommunestyret for kommende valgperiode holdt sitt første møte 20. oktober.

Lurer du på hvem som sitter i formannskapet, kan du se i møteprotokollen her.

26.10.2011
Ordfører Norvald Illevold

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti  har skrevet under en forpliktende samarbeidsavtale. Avtalen har fått navnet "Birkisetravtalen". Avtalen innebærer at Norvald Illevold (AP) fortsetter som ordfører, mens Karin Wiik (SV) blir ny varaordfører.

 

Avtale AP og SV 2011 - Birkisetravtalen

21.09.2011
Valg2011

Valgresultat fra kommunestyrevalget:

-  Arbeiderpartiet:  559 stemmer

-  Senterpartiet:  424 stemmer

-  Sosialistisk Venstreparti:  131 stemmer

-  Høyre:  97 stemmer

-  Blank:  19 stemmer

 

Mandatfordelingen 

Kandidatkåring for alle partiene

Slengeroppgjør for alle partiene

Slengeroppgjør pr. kandidat for alle partiene

12.09.2011

Politisk ledelse

Ordfører Norvald Illevold

Mobiltlf.: 951 23 625

 

Varaordfører Svein Kjetil Bjørnseth

Mobiltlf.:  419 33 109 

 

Politisk ledelse 

 

Sekretariat:

Kultur og service

Adr.:  Hanestadveien 1, 2485  Rendalen

Tlf.:  62 46 85 00

E-post 

Telefax:  62 46 85 01

Styrer, råd og utvalg

Kommunestyret

Formannskapet

Administrasjonsutvalget

(partssammensatt utvalg) 

Komité I 

Komité II 

Klagenemnd 

Klientutvalget

Kontrollutvalget

Styret for Rendalen kommuneskoger KF 

 

Råd for eldre og funksjonshemmede

 

Ungdomsrådet  

         ______

 

Alle de politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører. Publikum og presse er hjertelig velkomne som tilhørere!

 

Ta gjerne kontakt med Kultur og service ved spørsmål omkring styrer/råd/utvalg

Finans- og økonomireglement