Tekniske tjenester

 Temabilde teknsike tjenester

Renovasjon
Rendalen kommune er en del av det interkommunale selskapet FIAS, som ivaretar kommunens forpliktelser når det gjelder renovasjon og drift av tømmerutene.

Gjenvinningsstasjoner - åpningstider

 

Kommunedelplan Avfall og miljø 2014-2017

Renovasjonsforskriften 

Renovasjonsinstruks 


Brannvern og feiing
Rendalen kommune er en del av det interkommunale samarbeidet Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

Vann og avløp
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, gjeldende fra 1.4.2009.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

 

Gebyrer 

Se boksen oppe til høyre.

 

Kommunale avgifter faktureres ut to ganger i året under vår og høst. Hytterenovasjon for hytter og setrer faktureres kun én gang per år under høsten.

 

Nyheter
Rendalens vakre kommunevåpen

Dersom det er lag og foreninger som skal rydde søppel som ikke inngår i FIAS sin strandryddingsaksjon, så kan de henvende seg til Rendalen kommune for å få tildelt sekker. Kommunen setter stor pris på engasjementet for en renere og mer miljøbevisst kommune og ønsker å støtte opp om denne dugnadsånden! Avfallet settes på den private tømmeruten til FIAS (Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap).  For bestilling kontakt Øyvind Fredriksson over tlf. 474 72 565 eller pr. e-post ofr@rendalen.kommune.no.

 

02.05.2018
Fra åpning av FV 30 Burua-Aasheim

Onsdag 20. desember ble den utbedrede vegstrekningen på Fylkesveg 30 mellom Buruhammeren og Aasheim i Rendalen offisielt åpnet. Et tredvetalls tilskuere overvar når fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen klippet over snora som markerte sluttstrek for vegarbeidene som har pågått over en tid.

 

20.12.2017
avløp

Kommunestyre vedtok den 18.10.2017 ny lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende). Forskriften er utarbeidet i fellesskap for kommunene Alvdal, Folldal, Os, Tolga, Rendalen og Tynset, med hjemmel i Forurensningsforskriften § 12-6. Ikraftsetting er fra 01.01.2018. Lenke til forskriften.

19.12.2017
MHBR-logo

Brannvernuka 2017 arrangeres uke 38, og avsluttes med åpen dag på brannstasjonen lørdag 23. september.  Lokal pressemelding

13.09.2017
Tomtekart Holmegga boligfelt. Foto: Aktiv Eiendomsmegling AS.

Boligtomter i nytt boligfelt i Holmegga (Østagrenda, Øvre Rendal) er til salgs.  Se mer her:  Boligtomter i Holmegga

 

31.07.2017
Logo Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har vi mottatt pressemelding som går på at hyttefolket slurver med brannsikkerheten.

 

11.04.2017
Fias - bil

FIAS kunngjør åpningstider i julen 2016 her.

13.12.2016
bål

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Forskrift om brannforebygging

17.04.2016
Farlig avfall

Alle næringsdrivende som leverer farlig avfall må fra 01.05.2016 ta i bruk elektronisk deklarering. Dette gjelder ved levering av farlig avfall til FIAS sine gjenvinnings- stasjoner og til mottaket på Eid, og ved henting. Informasjon fra FIAS.


04.04.2016
FIAS_blomst kvadrat(liten)

Vi har mottatt følgende melding fra FIAS: Det er i dag noen svært glatte sideveger i Rendalen som ikke kan/kunne kjøres. Dersom restavfall ikke blir hentet i dag, kan det være forklaringen. Avfallet må da vente til neste ordinære gang, eller kan leveres Åkrestrømmen gjenvinningsstasjon på fredag. Det er vegeier som er ansvarlig for kjørbarhet.

08.02.2016
Logo for FIAS (Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap)

FIAS (Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS) innfører nå nye krav til sortering av gips og betong, etter at Fylkesmannen har endret konsesjonen.  Kun ren betong kan nå deponeres ved Torpet, og gips må sorteres ut og leveres for seg.  For mer informasjon, se her: Nye sorteringskrav

 

17.12.2015
FIAS returpunkt

FIAS har flere ubetjente avfallsmottak i kommunen. Her kan du levere sortert avfall som kartong og papir, bølgepapp, glass og metallemballasje. Enkelte returpunkter har også container for restavfall, men de er kun for hytteavfall. Er det fullt der, kan du ringe eller sende melding til FIAS på tlf 401 21 626.

13.10.2015
Fias - bil

FIAS Proff kan nå tilby kildesortering av plastemballasje også for bedrifter. Plastsekker kan kjøpes på gjenvinningsstasjonen eller hos kommunen. Når sekken er full, settes den ut for henting sammen med papirsekken på faste rute. Les nyhetsbrevet her

09.12.2014
FIASInfobrosjyreForsideWeb

Med nye biler og innføring av kildesortert plast har det vært behov for en fornyelse av informasjonsmateriellet til FIAS. En ny brosjyre som beskriver renovasjonstilbudet for husholdninger vil bli distribuert til alle husstander denne uka.

08.09.2014
Ordfører Norvald Illevold

Vi har hatt besøk fra fylkesmannens beredskapsavdeling.  Kommunens kriseledelse ble øvd i å håndtere eventuelle kommende krisesituasjoner. Temaet i øvelsen var kraftforsyning.  Fylkesmannens erfaringer fra tidligere øvelser i kommunene viser at det er viktig at kommunens kriseledelse blir øvd.

28.11.2013
Brannvernuka

I anledning Brannvernuka 2013 utfordrer vi alle bedrifter, institusjoner, skoler, barnehager, offentlige kontorer samt familier og privatpersoner til å avholde en brannøvelse i september.

02.09.2013
ContainerFIAS

FIAS har nå lansert et bedre sorteringstilbud for hyttefolk i Fjellregionen.   Pressemelding - bedre sorteringstilbud for hytter

27.09.2012
Brannvernuka

Meld deg på til årets utgave av Nasjonal brannøvelse!

I fjor deltok mer enn en halv million mennesker i Norge i en av de mer enn 5000 brannøvelsene som fant sted i forbindelse med Nasjonal brannøvelse. Dette er så langt tidenes massemønstring for brannvern i Norge, ja kanskje til og med en verdensrekord? Greier vi å slå denne rekorden i år?

 

10.09.2012

Kontaktinfo tekniske tjenester

Driftsleder Ola Løken
Mobil 901 18 725

Sekretær Karin Rugsveen
Telefon 624 68 459

Lenker tekniske tjenester

MHBR

FIAS