Sosiale tjenester

nav-logo

 

De fleste sosiale tjenester i kommunen utføres av NAV Rendalen som holder til på Otnes i Helse og sosialsenteret.


  

Ekspedisjonstid: 

Mandag, onsdag og fredag: kl. 10.00 - 14.30.

 

Besøksadresse: Helse og sosialsenteret
Postadresse: NAV Rendalen, Søstuveien 21, 2485 Rendalen
NAV kundesenter: Tlf. 55 55 33 33

 

Bemanning:
Leder NAV: Heidi Lernæs
Sosialkonsulent/veileder: LindaBryhn
Saksbehandler/veileder: Merete Granrud

Rådgiver NAV: Jan Gaare

Flyktningkonsulent: Linn Høye 

 

Arbeidsområder:

    Opplysning, råd og veiledning

    Økonomisk stønad

    Økonomisk rådgivning

    Kvalifiseringsprogrammet

    Sosiale tjenester

    Midlertidig botilbud

    Ungdom 

    Flyktningtjeneste

 

 

Nødhjelpshenvendelser tas i mot på telefon mellom 0900-1200 tirsdag og torsdag.   

Nødhjelp betyr at du er akutt uten tilstrekkelig husrom, strøm eller mat. Dersom det er barn med i bildet er det viktig å ta kontakt med oss slik at barnet ikke kommer i en situasjon hvor det ikke får dekket sine grunnleggende behov. Du må ta kontakt med NAV Rendalen som vil ta en vurdering av ditt/deres behov for bistand i samråd med deg.

 

Nødhjelpstelefonnr er 45872526. 

For ordinære henvendelser og timeavtaler ta kontakt på 55553333.

 

 

I tillegg utfører NAV-kontoret statlige tjenester innen arbeid, aktivitet og stønadsutbetalinger. Se www.nav.no 

 

Nord-Østerdal har et felles brukerutvalg NAV for kommunene Alvdal, Os, Tolga, Tynset og Rendalen. Rendalens representant i brukerutvalget er Anne Britt Nordengen.  Hun kan kontaktes via e-post annebrittnordengen@hotmail.com

 

Kommunens innbyggere kan kontakte disse ved behov for bistand både i enkeltsaker og systemrettede saker tilknyttet NAV Rendalen.

 

Nyheter
Logo for NAV

Fra 010617 vil NAV Rendalen være stengt for drop in tirsdager og torsdager.

09.05.2017
Logo SR Produkter AS

SR Produkter AS (Stor-Elvdal Rendalen Produkter AS) har ledige VTA-plasser. VTA står for varig tilrettelagt arbeid.  Ta kontakt med SR Produkter hvis dette er noe som egner seg for deg.  Se mer informasjon fra SR Produkter AS omkring disse VTA-plassene her:  Annonse VTA-plasser

 

08.02.2017
logo Nav

www.vg.no kan vi i dag lese om den store gjeldsproblematikken i landet. Rendalen er ikke noe unntak. I oversikten fra VG så er det ca 50 personer pr 1000 innbyggere med inkassogjeld i kommunen. Dersom du opplever å ha stor gjeld som du sliter med å få betalt, eller har inkassogjeld av ulik størrelse så kan det være NAV Rendalen kan bidra med råd og veiledning. Ta kontakt med oss på tlf: 55553333 eller ta kontakt med oss på kontoret på Otnes. 

17.11.2014
husbanken-no

1. oktober 2014 lanserer Husbanken elektronisk søknad for bostøtte

 

Hva er bostøtte? 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.   
Her finner du mere informasjon

  

25.09.2014
Logo Fylkesmannen

Vergemålsloven trer i kraft 1. juli 2013. Dette betyr blant annet at dagens overformynderier opphører og at Fylkesmannen overtar disse oppgavene. Informasjon til kommunens innbyggere 

07.05.2013
logo helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå publisert rundskrivet på sine nettsider IS 1/2013 .   

 

Rundskrivet er basert på satsninger i statsbudsjettet og departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet for 2013.

 

22.01.2013
Bostøtte

Alle som fikk bostøtte for oktober får nå et brev fra Husbanken. Der blir du bedt om å skrive under et skjema og sende det til Husbanken. Hvis du ikke sender inn skjemaet, så kan ikke Husbanken behandle bostøttesøknaden din i januar 2013.  

 

22.11.2012
valmuer

Kommunestyret vedtok ruspolitisk handlingsplan for perioden 2012 - 2016 i møte 28.06.2012. Planen kan du lese her; RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN-2012 -2016

03.08.2012

Kontaktinfo NAV

NAV Rendalen 

Besøksadr.:

Helse- og omsorgssenteret, Søstuveien 21, 2485 Rendalen
Åpningstid: 0900 - 1430

Tlf. 55 55 33 33

www.nav.no/hedmark 

(Nødhjelpshenvendelser tlf 458 72 526 mellom kl. 0900-1200 hver dag)

 

Lenker -sosiale tjenester

Kontaktinfo Startlån og tilskudd til bolig

Rendalen kommune  

Kommunehuset, Hanestadveien 1

2485 Rendalen 

E-postadresse  

Tlf.:   62 46 85 00

 

Saksbehandler: Kontakt økonomiavdelingen