Skoler i Rendalen

 

Temabilde skole og utdanning

Alle barn og ungdommer i Rendalen skal sikres et godt og likeverdig oppvekstmiljø, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn. Oppvekstmiljøet i kommunen skal vektlegge toleranse og samhold, ansvarliggjøring, kreativitet og engasjement.

Foreldre, elever og skolens ansatte skal sammen arbeide for ei god skole med et godt læringsmiljø.  
___________________________________________________________________________________________
Nyheter
skolebarn

Barn som er født i 2012 med bostedsadresse i Rendalen skal starte på skolen i august 2018, og må skrives inn i skolen. Vi ber derfor om at foresatte som ikke har mottatt innskrivingsskjema tar kontatk med Berger eller Fagertun skole innen 10.februar.

29.01.2018

Det blir avholdt skriftlig og muntlig norskprøve for voksne fremmedspråklige elever på Fagertun skole mandag 5.mars 2018.  De som ønsker å delta må melde seg på til voksenopplæringa på Fagertun skole innen 1.mars 2018. 

23.01.2018
Nisse Berger2

Mellomtrinnet på Berger har laget fine nisser til jul.

14.12.2017
Rendølene

Forrige uke arrangerte Rendalen og Fagertun skolering av nye, unge MOTivatorer fra 6 kommuner i Midt-Norge!

 

Les mer 

30.10.2017
10.kl.

Rendalen oppnår svært gode skoleresultater, og er nå beste kommune i Hedmark! Elevene som avsluttet 10.klasse i vår gikk ut med et snitt på 45 grunnskolepoeng, langt over snittet for både fylket og landet.

28.08.2017
Flott ungdom

Årets 10.klasse på Fagertun oppnådde svært gode eksamensresultater! På skriftlig eksamen i matematikk ble gjennomsnittet på 4,2 - godt over landsgjennomsnittet på 3,3. På muntlig eksamen i engelsk, samfunnsfag og naturfag ble snittet 4,8!

Hoppende glade elever

22.06.2017

Det blir avholdt muntlig norskprøve for voksne fremmedspråklige elever på Fagertun 23.mai 2017. De som ønsker å delta må melde seg til voksenopplæringa på Fagertun skole innen 22.05.2017.

18.05.2017
skolebarn

Barn som er født i 2011 med bostedsadresse i Rendalen skal starte på skolen i august 2017, og må skrives inn i skolen. Vi ber derfor om at foresatte som trenger innskrivingsskjema tar kontatk med Berger eller Fagertun skole innen 1.april.

16.03.2017
Folk rundt et puslespillbord

Kartleggingsundersøkelsen vi gjennomførte på alle skoler i oktober/november 2016, viste stor deltakelse fra alle informantgruppene. Vi analyserer nå resultatene og ser frem til å sette i gang tiltak på den enkelte skole, og gjennom Nord-Østerdalssamarbeidet. Dette er en riktig og viktig satsing for læringsmiljøet i Nord-Østerdal og Hedmark. Alle regionale tiltak/kurs vil du etter hvert finne på: "Kompetanseplanen for Nord-Østerdal, Kultur for læring". I tillegg satses det også stort på videreutdanning gjennom "kompetanse for kvalitet".

                             

                     Gøril Storeng, rådgiver - skoleutvikling

10.03.2017
Vis mot

MOT 20 er år i år! Det er magisk for oss på Fagertun å kunne få være en del av et så stort lag som arbeider for å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. Det er magisk at MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger som har større og større effekt.

MOT pressemelding 20 års-jubileum

21.02.2017
SUM-messe

Forbered deg til kommende Skapende Ungdomsmesse (SUM) som er på nyåret i Tynsethallen 25. januar 2017 fra 10.00 - 18.00!

Her stiller Fjellregionens ungdoms- og elevbedrifter sammen med etablert næringsliv og offentlig sektor. SUM syder av ung skaperkraft og gammel erfaring og er derfor en smeltedigel hvor alt kan skje! Les mer her. 

01.12.2016
Stolt MOT coach

Under årets nasjonale Ildsjelsamling for MOT var Rendalen blant de 15 som ble nominert til regionenes Lokalsamfunn med MOT. I tillegg ble Lillian Vardenær nominert til regionenes MOT-coach. Dette er en bekreftelse på at det jobbes godt med MOT blant ungdommen i Rendalen!

 

Les mer om MOT i Rendalen 

 

11.09.2016
skolestart - trygg skolestart

Neste  mandag er skolen i gang, og nye 6-åringer skal igjen ferdes langs veiene våre.  Trygg Trafikk har sendt ut pressemelding! 

 

Mange små og store opplever skoleveien som utrygg og kaotisk. Nå mobiliseres det til storstilt dugnad for å skape bilfritt miljø rundt landets skoler. Prosjektet "Hjertesone" skal skape sikrere skoleveier, bedre helse og styrke miljøet i bygd og by. Infobrev Hjertesone

15.08.2016
Menneskefigurer

6. og 7. trinn på Berger har laget "mennesker i bevegelse".

22.04.2016
Berger skole

Voksenopplæringen bruker rom til norskundervising på Berger.

21.04.2016

Dette er en samfunnsbyggende turné til Lokalsamfunn med MOT  for å styrke MOT-arbeidet i kommunene og på skolene. Turneen inneholder både en faglig del – med møter med kommunen og skolens ledelse og foredrag for lærere og andre som arbeider på ungdoms arena. Turnédagens høydepunkt er konserten, der profesjonelle MOT-musikere lager et forrykende show sammen med de lokale elevene og ungdommene.

29.03.2016
Tentamen

Det foregår mye læring hver eneste dag på Fagertun!

 

Her kan du se litt fra en vanlig skoledag.

20.11.2015
Rendalen 50 år. Elever fra ungdomstrinnet ved Fagertun skole. Foto: Per Ivar Strømsmoen

Både interessen forut, og ikke minst tilbakemeldingene etterpå, har vært formidabelt positive etter helgas forestillinger av «Rendalen 50 år». Elevene ved Fagertun skole, ungdomstrinnet, skal ha æren for at dette ble et storslagent jubileum og fire festforestillinger uten like! Fantastiske entertainere er de, entertainere fordi de behersker både skuespill, sang og instrumenter på fremragende vis – helt fantastisk!

10.11.2015
P8280001

Lurer du på hvordan en helt vanlig skoledag på Fagertun forløper?

 

Se bilder her!

03.05.2015

Det har nærmest blitt en tradisjon at 10.klasse på Fagertun drar til Polen/Tykland med Hvite Busser.

 

Her får dere mer informasjon om turen fra to av årets elever i 10.kl.

15.03.2015
Forsidebilde skiaktivitetsdag

Tirsdag 10.mars var det skiaktivitetsdag på Berger skole.

 

Les mer her 

11.03.2015
OL-deltagere

9.trinn på Fagertun har deltatt i Skole-OL! De har gjennomført aktiviteter på skolen og vært med på et fellesarrangement på Lillehammer.

 

Les mer her 

09.03.2015
IMG_3179

I tradisjon tro ble det arrangert juletrefest første fredagen på nyåret på Berger.

 

Les mer her 

28.01.2015
glad sykepleier

9. januar fikk elevene i 8. og 9.klasse på Fagertun prøve seg en dag i arbeidslivet.

 

Her kan du se noen av elevene

26.01.2015
skolestart 6åringer

Foreldre til barn født i 2009 skal ha mottatt innskrivningsskjema for grunnskole i posten.  Har du ikke mottatt dette, så ta kontakt med en av skolene:

 

 *  Berger skole     

         (tlf. 62 46 84 00, e-post: berger@rendalen.kommune.no)

 *  Fagertun skole

         (tlf. 62 46 64 00, e-post: fagertun@rendalen.kommune.no

 

22.01.2015
Forestilling

20. november viste 10.klasse på Fagertun fram det de har jobbet med i musikkfaget denne høsten. De hadde satt sammen et imponerende repertoar av sang, dans og musikk der alle elever var på scena.

 

Glimt fra forestillinga

17.11.2014
barn i rekke

Rådmannen innstiller i sak til administrasjonsutvalget 13.11.2014 på at Berger skole, Fagertun skole og Rendalen barnehage skal slås sammen til en virksomhet "Oppvekst".  Les mere her

08.11.2014
BlimE-dansen

Fagertun skole og Berger skole er begge med, og kl. 12.00 danser Rendalselevene BlimE-dansen sammen med over 180.000 andre elever her i Norge!

Se mer her.

 

24.10.2014
Logo:  Verdensdagen for psykisk helse

Se hverandre - senk skuldrene var tema da ungdomstrinnet på Fagertun markerte Verdensdagen for psykisk helse 2.oktober.

 

Bilder fra markeringa

07.10.2014
Fysak 1

Elevene på ungdomstrinnet på Fagertun er godt i gang med valgfag!

 

Les mer her 

21.08.2014
Fra utstillingen som elever ved Fagertun skole har jobbet med

I forkant av årets 17. mai, har 8. og 9. klasse ved Fagertun skole jobbet med Rendalsmodellen i f.b.m. Grunnlovsjubiléet.  I denne forbindelse har de lagt frem en "Grunnlov for Rendalen"; som bygdas befolkning kan skrive sine ønskede paragrafer i.  Dette er en bok hvor elevene oppfordrer folk til å skrive lover om hvordan de vil ha det i Rendalen.

 

27.05.2014
Grunnloven 200 år

8. og 9.klasse markerte Grunnlovsjubilèet med praktisk jobbing som endte opp i grunnlovsselskap og utstilling på 17.mai.

 

Bilder fra jobbinga ser du her!

21.05.2014
Grunnlovsmarkering syngespill Fagertun

Grunnlovsjubileet markeres også i Rendalen, og nå tirsdag 8. og onsdag 9. april presenterer elever ved Fagertun skole "Hemmeligheten på loftet", et syngespill om Norges grunnlov og 17. mai-feiring. Se plakat. Se bilder fra forestillinga.

 

08.04.2014
OL småskola 2014 039

13. februar behøvde man ikke å dra til Sotsji for å få OL stemning. Det var stor aktivitet og OL-glede blant Fagertuns egne OL deltagere!

 

Glimt fra OL på Fagertun

15.02.2014

Onsdag 8.januar var elevene på 8. og 9.trinn utplassert i arbeidslivet.

 

 

Glimt fra arbeidsdagen

13.01.2014
PA250086

Fredag 25.oktober deltok elevene på 1.-9.trinn på årets BlimE-dans sammen med 150 000 andre barn over hele landet.  Nrk Super står bak BlimE hvor vennskap og solidaritet er tema.

 

BlimE - bilder 

 

For mer info, se: http://nrksuper.no/blog/tag/blime-2013/

27.10.2013
trompet

Sett av torsdagskvelden den 31.oktober til musikkforestilling i Åkrestua! Kl. 19.00 byr 10.klasse på et variert og spennende program.

 

Se plakaten her

23.10.2013
Filminnspilling 2013 019

Elevene på 2.- 9.trinn på Fagertun  får prøvd seg som filmskuespillere i høst. De blir med på noen scener i filmen om Damskipet Renen.

 

Glimt fra filminnspilling 27.08.13

28.08.2013
IMG_0089

Den Norske Turistforening inviterte 8.kl. på Opptur!

 

Glimt fra Oppturen

10.06.2013
Trafikkdag mai 2013 006

Elevene i 4.kl. har nå gjennomført sykkelprøven, og er kvalifiserte til å sykle i trafikken.

 

Glimt fra trafikkdagen

27.05.2013
Bryllup 2013 005

3. mai gjennomførte 9.kl. årets bryllup!

 

Glimt fra bryllupsmiddagen

21.05.2013
P1010088

1. og 2.kl. på Fagertun sjarmerte publikum med sin egenkomponerte forestilling!

 

Glimt fra forestillinga 

12.02.2013
P1010007

Her kan du se noe av det vi har drevet med utendørs på Fagertun så langt i vinter!

 

Vinteraktiviteter på Fagertun 2012-13

11.02.2013
ungdomsklubb

10.klasse på Fagertun viser sin sjølkomponerte musikkforestilling i Åkrestua fredag 25. januar kl. 19.00. Her blir det dans, sang, musikk og andre spenstige innslag. Ta deg en tur da vel!

24.01.2013
Nasjonale prøver i lesing og regning

Lurer du på hvordan en ordinær skoledag foregår? Da kan du komme innom på Fagertun tirsdag 22.januar mellom kl. 17.00 og 20.00. Elever og lærere flytter skoledagen sin fra dag til kveld, og ønsker alle interesserte velkommen til en allsidig skoledag!

 

Mer info 

11.01.2013
Nissejente

Fredag 7.desember krydde det av smånisser på Fagertun. Elevene på småskoletrinnet sang nissesanger, var på nissetur, serverte nissegløgg og gjorde mange nissestreker....

 

Glimt fra nissedagen 

13.12.2012
telysjakten-1_-oktober-2011-31_-mars-2012_jpg_full

6. og 7.kl. på Fagertun skole er med i den landsomfattende telysjakten 2012, og tar imot tomme telysholdere av aluminium. Telysholderne må være tomme for stearin når de leveres slik at de kan sendes rett til gjenvinning. Innsamlinga pågår til 31.01.13.

06.12.2012
Nasjonale prøver i lesing og regning

Elevene på 5.trinn på Berger og Fagertun skoler er best i Hedmark fylke på nasjonale prøver i lesing og regning! De ligger godt over fylkesgjennomsnittet og gjennomsnittet for hele landet. All ære til flinke elever og dyktige lærere gjennom flere år!

06.12.2012
Ulv 2

Berger skole fikk besøk av jegerne som skjøt en ulv på Midtskogen i høst, og de hadde med seg ulven slik at elevene fikk sett den.

Skolen har skrevet denne rapporten fra besøket.

27.11.2012
Elg 5

Uke 45 hadde Berger skole "Elg-uke". Hva det innebar kan du se mer om her.

Elevene har iallefall lært mye om elgen, både gjennom fakta, kreative verksteder, skuespill og opplevelser langs "Elgens Pilgrimssti".

22.11.2012
Verdensdagen-for-psykisk-helse-2012_articleimage

Tirsdag 2.oktober var det psykisk helse som stod i fokus for barneskoleelevene i Rendalen!  Berger og Fagertun skoler, helsestasjonen, barnevernstjenesten, psykiatritjenesten, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten og Mental Helse Rendalen laget sammen et arrangement hvor elevene deltok i ulike aktiviteter som fremmer god psykisk helse.

 

Bilder 

03.10.2012
Potetplukking 14.09.12 001

Fredag 14.september var POTET tema for uteskola i 1.-4.kl. Elevene fikk være med på potetopptaking hos Stig Haarseth. De plukket poteter for hånd, og var med opptaksmaskina.

 

Glimt fra potetplukkinga

21.09.2012

Vi håper værmeldinga slår til, og drar på fjellturer denne uka:

 

ONSDAG 5.SEPTEMBER: Sølentur med overnatting for 8.trinn.

FREDAG 7. SEPTEMBER: Høsttur for resten av skolen.

 

Vi ber om at dere ser tidligere utsendt informasjon om turene.

03.09.2012
vurdering for læring

Dette er et nasjonalt prosjekt, og alle grunnskolene i Nord-Østerdal deltar i pulje 3. Les mere her.For ekstra interesserte kan dere gå inn på  prosjektet her

 

08.08.2012
Rendalsmodellen vår 2012

Etter ei hektisk uke med mange forskjellige aktiviteter har elevene på Fagertun tatt en velfortjent sommerferie!

 

Bilder fra siste skoleuka

22.06.2012
Unge diktere

Kanskje det fins noen framtiditge poeter blant elevene på Fagertun? Gjennom DIKTDAGEN 7.mai fikk de i hvert fall framføre egenproduserte dikt til stor applaus for publikum.

 

Glimt fra diktdagen 

 

08.05.2012
076

Tirsdag  17.april stoppet MOT-norgesturnè 2012 på Fagertun skole. Elevene fikk oppleve et fantastisk show med flotte Rendalsungdommer og MOT ambassadør Chand. MOT grunder Atle Vårvik avsluttet dagen med et inspirerende foredrag om MOT's grunnverdier: MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei.

Glimt fra MOT turnèen

17.04.2012
P3270013,forside

Tradisjonene tro feiret 9.kl. på Fagertun bryllup i år ogå!

 

Bilder fra bryllupsfeiringa

28.03.2012
Karneval Fagertun 2012

1.-4.trinn på Fagertun har uteskole annenhver fredag. Samer og karneval har stått på programmet de to siste gangene.

 

Glimt fra Sameuke 2012 

 

Glimt fra Karneval 2012

02.03.2012
Matematikk i praksis - Beger skole feb2012

Fredagen i uka før vinterferien hadde Berger skole matematikkdag. Elevene ble delt inn i grupper på tvers av trinnene, og var innom fire forskjellige aktiviteter, noe du kan se glimt fra her

27.02.2012

Femundløpet 2012Elevene på Berger og Fagertun var med på å skape stor stemning under årets Femundløp!

 

Glimt fra skolenes besøk

03.02.2012
Utdanningsvalg

Hva skal du bli når du blir stor?
Regnskapsfører? Sivilingeniør? Tannlege? Musiker? Lærer? Markedsfører? Snekker? Elektriker?

Test deg her.

02.01.2012
lucia-tog

Kommunehuset var så heldige å få besøk av "Lucia" i går.  Det var 2. og 3 . klasse ved Berger skole som kom og gikk Lucia-tog for oss, og sang sanger om Sankta Lucia.  Veldig hyggelig nå i adventstiden synes vi, ...... tusen takk for besøket alle dere koselige skolebarn!

 

14.12.2011

Teknolego Fagertun

 

Sjøl elever i 10.kl. koser seg med legobygging!

 

Les mer 

06.12.2011
mot_logo

Onsdag 23.november ble MOT til å glede dagen markert av 8. og 9.klasse på Fagertun skole!

Reportasje 

25.11.2011

Elever i rollespillAlle elevene jobbet med engelsk på forskjellige måter!

 

Bilder og mere fra Engelskdagen

20.10.2011
Verdensdagen 202011 20019

I år var det ungdom som var målgruppa for Verdensdagen. Psykiatritjenesten, Barnevernstjenesten, Helsestasjonen, Fysioterapitjenesten, Fagertun skole og Mental Helse markerte derfor dagen med et arrangement for ungdomstrinnet på Fagertun. Les mer.

20.10.2011