Helse

    Temabilde Helse

Nyheter
rus og psykiatri

Rus- og psykiatritjenesten i Stor -Elvdal og Rendalen ønsker velkommen til et oppstart- og informasjonsmøte i AA/NA på Moratunet, 1. Mars 2018 kl. 19.00. Dette møtet er også åpent for pårørende og eventuelt andre interesserte. AA/NA møtene avholdes hver torsdag på Moratunet kl. 19.00-20.30. Det vil være åpne møter den første torsdagen i hver måned. For spørsmål, kontakt Svein Erik Løkken på telefonnummer 91692272.

19.02.2018
Logo Helserespons

Rendalen legekontor har nå innført egen app, slik at du kan bestille legetime og reseptfornyelser via mobiltelefon eller fra kommunens hjemmeside. Dette gjelder ikke akutte henvendelser som krever behandling samme dag.

 

12.12.2017
Jordkloden

Helsestasjonen tilbyr vaksinasjon og rådgivning før utenlandsreiser til befolkningen i kommunen. Du finner mere informasjon i dette dokumentet:  Reisevaksinering Helsestasjonen.

08.12.2017
Stolpejakten

Rendalens første år med stolpejakt har vært en kjempesuksess! Det har vært 595 stolpejegere, som har tilsammen 9042 stolpebesøk.

 

23.11.2017
trompetmann

Mandag 11. september 2017 tiltrer tidligere helse- og omsorgssjef Jens Sandbakken stillingen som personalsjef. Fra samme dato  tiltrer Geir Arne Nordfjord stillingen som leder for virksomheten helse- og omsorg. Begge ønskes lykke til i ny jobb!

08.09.2017
Logo Frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk; gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Vårt tilbud i Rendalen konsentreres over to perioder i året; vår og høst.

 

09.08.2017
Konstituert kommunelege I - Linda C. Brænd ved betalingsterminalen

Rendalen legekontor har tatt i bruk nytt betalingssystem fra 13.06.17. Betalingsterminalen står ute på venteværelset mellom døra til ekspedisjonen og døra til laboratoriet. Klikk på denne lenken for mere informasjon.

26.06.2017
FYSAK_logo Rendalen

Her finner du navn på vinnere av FYSAK-trimturer vinter 2017:

Vinnere trimkasser vinter 2017   Vi gratulerer!

 

02.06.2017
trilletur

Lyst til følge på trilleturen? Helsesøster ønsker at trillegruppa skal være et sosialt tilbud for alle som ønsker å ha følge på trilleturen, enten du ønsker å gå langt eller kort, fort eller sakte. Turen starter ved helsestasjonen, Otnes, på torsdager, kl. 11.00. Første tur blir 1. Juni. Les plakat fra helsesøster her.

22.05.2017
HPV vaksine (2)

Informasjon fra Rendalen helsestasjon vedrørende HPV - vaksinering:

Les informasjonen her. 

18.04.2017
HELFO-frikort-for-helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

04.01.2017
tursko

Her kan du se hvem som er de heldige vinnere av FYSAK trimturer sommer 2016: Vinnere trimkasser sommer 2016 

 

15.12.2016
rødt hjerte med treningsvekter

Effektiv og enkel styrketrening i gruppe som passer for alle. Les mer om gratistilbudet her:  Plakat, Friskliv styrke

 

07.11.2016
Per Christian Ellefsen

"...fordi livet forandrer seg..." er temaet for Verdensdagen for psykisk helse 2016.
Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysnings-kampanje for psykisk helse. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse - vi har alle en psykisk helse. Markering 3. oktober på Tynset og 4. oktober på Koppang.

Mann med spyd

Nytt tilbud ved Frisklivssentralen Rendalen – Bondekafè/Bondetrim! Se plakat

Bondeyrket er et fysisk og psykisk krevende yrke, derfor er det viktig å være i god fysisk form. Vi vil derfor tilby et spesifikt tilbud for bønder, for å fremme helse, livskvalitet og forebygge sykdom. Starter torsdag 3. november 2016 kl. 11.00 på Renheim.

27.09.2016
smiley som klapper

Her kan du se de heldige vinnerne av trimturer i f.b.m. FYSAK-kassene for vinteren 2016:  Vintertrim 2016

 

23.06.2016
Hva er viktig for deg

Rendalen kommune markerer idag mandag 6. juni dagen ved å stille nettopp spørsmål om hva som er det viktigste for pasienten. På denne dagen flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse og fra diagnose til hele mennesket.

Plakat Brosjyre

 

06.06.2016
Innholdet i kjernejournal - skjermen

11. mai 2016 får alle innbyggerne i Hedmark og Oppland sin kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i akutte situasjoner. 

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den viser helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du får behov for akutt hjelp og får behandling et sted du ikke har vært før. Blant annet vises opplysninger om bruk av legemidler og tidligere sykehusbesøk.

 

02.05.2016
legekontroll

Grunnet sykdom må det påregnes noe lengre ventetid for legetime enn vanlig ved kontoret.

24.04.2016
dinutvei

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

 

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet.

22.02.2016
Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofilen for alle landets kommuner for 2016. De er tilgjengelige for nedlastning på denne lenken. Den spesifikke folkehelse- profilen 2016 for Rendalen kommune finner du her.

10.02.2016
sol

Her ser du hvem som er de heldige vinnere av FYSAKs sommertrim 2015:  Vinnere trimkasser sommer 2015 

 

16.11.2015
Rendalens kommunevåpen

Rendalen kommune har etablert et tverrfaglig «flyktninge-helseteam» i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet. Teamet består av kommunelege Linda C. Brænd, helsesøster Gunhild Nordtun og psykiatrisk sykepleier Connie Strømsmoen.

 

04.11.2015
Pasient-og brukerombudet_logomal_hedmark-oppland

Pasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene.  Arbeidsområdet er utvidet til også å gjelde kommunale helse- og omsorgstjenester. 

  

13.10.2015
Legevaktnummer

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

24.08.2015
blomsterbukett

Vi gratulerer Melkior Kværnes som vinner av vinterkonkurransen i anledning Friluftslivets år 2015.  Vinnere av FYSAKs trimturer vinter 2015 er Oddlaug Søberg, Ragne Hilde Solum, Erlend Øverlie, Nils Aasen og Hilde Nystuen.  Gratulerer også til dere!

 

08.06.2015
logo- Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har i dag publisert folkehelseprofiler for kommunene 2015, og her er profilen og barometeret for Rendalen.

 

12.03.2015
Logo Frisklivssentralen

Mandag 2. februar startet Frisklivssentralen Rendalen sitt første gruppetilbud for livsstilsendring.

 

03.02.2015
tursko

Her er de heldige vinnerne av trimturer sommeren 2014:  Vinnere

Premien er gavekort ved MX-sport.  Vi gratulerer! 

 

15.12.2014
Rendalen%20sjukehjem jgp

Rådmannnen innstiller i sak til administrasjonsutvalget 13.11.2014 på at virksomhetene Helse og Omsorg og Rendalen sjukehjem  skal slås sammen til en virksomhet "Helse og omsorg", fra 01.01.2015. Les mere her

 

08.11.2014
snekker

Byggetrinn 2 er i gang på legekontoret. Det vil derfor en periode fremover være inngang via helsestasjonen. Venterommet er det samme.
Beklager ulempen dette måtte medføre!

07.10.2014
blomsterbukett

De heldige vinnerne av FYSAKs vintertrim 2013/2014 kan vente seg premie tilsendt i posten.

 

08.07.2014
Logo for Nasjonal kontakttelefon

Nasjonal kontakttelefon, 800 30 196, er et tilbud til: 

·        personer over 62 år som er utsatt for vold og overgrep 

·        hjelpeapparatet 

·        andre som kommer i kontakt med overgrepsutsatte eldre

 

 

13.03.2014
Lege med stetoskop

Fra 01. januar 2014 blir Rendalen med i Nord - Østerdal legevakt på Tynset. Telefonnummeret til legevakten er som før; 62 48 22 11. Mere informasjon finner du her)

30.12.2013
logo Nav

 

Til tross for gode resultater i fylket som helhet, følger ikke Rendalen den samme trenden. Vi hadde en økning i sykefraværet fra 3.kvartal 2012 fra 6% til 6,5% i 3.kvartal 2013. Det har også vært en økning fra 2.kvartal 2013 fra 6,3% til 6,5% 3.kvartal, sier NAV-leder Heidi Lernæs i Rendalen. 

 

16.12.2013
ReHAb

Helsedirektoratet har oppfordret til lokale og regionale markeringer 21. – 25. oktober. Årets vinkling av tema innrettes mot koordinering og koordinatorrollen.

Den nasjonale ReHabiliteringsuka har som formål å bidra til økt oppmerksomhet, publisitet og erfaringsutveksling innen habilitering og rehabilitering.

Tirsdag 22.oktober arrangeres en fagdag for koordinatorer på Aukrustsenteret, Alvdal.

 

Tema for dagen er «Motiverende intervju (MI) og helsepedagogikk, med forelesere fra Lærings- og mestrings-senteret i Sykehuset Innlandet.

22.10.2013
logoTV-aksjon 2013

Årets TV-aksjon NRK gikk av stabelen i går, søndag 20. oktober.  Aksjonen var tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken.  Frem til nå (mandag kl. 15.45) ser det ut til at det ble innsamlet hele 77,95 kroner pr. innbygger i Rendalen, noe vi synes er et kjempebra resultat!  Det kan bli endringer i dette resultatet, så følg med her.  Vi benytter anledningen til å si tusen takk til innbyggerne for alle bidrag fra Rendalen, og retter samtidig en stor takk til de frivillige bøssebærerne som gikk rundt med bøsser søndag.

 

 

21.10.2013
mammografi

Alle kvinner i Nord-Østerdal født 1945-1964 inviteres til mammografiundersøkelse i mammografibussen, og vi fra Rendalen vil få time på Koppang.

05.08.2013
Vannkran

Kommunelegen har de siste dagene mottatt bekymringsmeldinger vedrørende vannkvaliteten i Renåfjellet.  Vannprøve tatt sist uke har vist forhøyet «kimtall», men ikke E. Coli-bakterier, andre bakterier eller smittestoffer i drikkevannet. Vannkvaliteten i Renåfjellet innebærer således ingen helserisiko, og det er ikke nødvendig med kokepåbud.

 

09.07.2013
Smiley med febermåler

Rendalen har en økning i sykefraværet for 1. kvartal 2013.

 

14.06.2013
Logo Friskliv

Som en del av frisklivsarbeidet i Rendalen kommune startes det opp med gågrupper to dager pr. uke, en dag i Øvre Rendal og en dag på Otnes. Det vil være faste ledere av gruppa, men det vil variere fra gang til gang hvem som er med. Dette er et tilbud til alle! Mere informasjon finner du her

22.05.2013
Tannlege

Forbrukerrådet lanserte nylig www.hvakostertannlegen.no, på oppdrag fra helsemyndighetene. Nettstedet gir forbrukerne prisoversikt over de mest vanlige tannbehandlinger i  landet, både offentlige og private. I tillegg til generell informasjon om klagerettigheter, klageinstanser og forbrukerrettet tannhelse.


13.05.2013
forside Stortingsmelding nr. 29

Fredag 19. april la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre frem meldingen "Morgendagens omsorg". Meldingen legger vekt på hvordan vi skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.  Les hele meldingen "Morgendagens omsorg" her

22.04.2013
folkehelse

Folkehelseinstituttet publiserer folkehelseprofilar 2013 for alle landets kommuner. Pga av feil i noen indikatorer har vi mottatt en ny versjon, denne finner du her: Folkehelseprofilen 2013 for Rendalen kommune

05.03.2013
e-resept

Tirsdag 5. februar innføres e-resept i de tre siste fylkene i Norge: Hedmark, Sogn og Fjordane og Oppland. Her finnes mer informasjon: http://helsenorge.no/selvbetjening/sider/om-e-resept/om-e-resept1.aspx 

30.01.2013
logo helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå publisert rundskrivet på sine nettsider IS 1/2013 .   

 

Rundskrivet er basert på satsninger i statsbudsjettet og departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet for 2013.

 

22.01.2013
transportordning

Hedmark Trafikk FKF som administrator av TT-ordningen har kommet med følgende informasjon til kommunene. Klikk her for informasjon 

 

04.01.2013
Influensa2013

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rekke spørsmål og svar om influensa og influensavaksine.  Disse finner du her. 

 

04.01.2013
rådgivningstelefon

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus har opprettet en landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende.

14.11.2012
telefon

 

Legekontoret henstiller sine pasienter og brukere om at bestilling av resepter og attester gjøres på andre dager enn mandager. Dersom du skal ta laboratorieprøver, er det fint om du gir oss et forvarsel slik at vi kan bli enig om et egnet tidspunkt.

 

Disse tiltakene vil bidra til å frigjøre ressurser på mandager – slik at vi kan tilby publikum bedre service.

 

 

12.11.2012
Ny-TT-ordning-2013

Fra 01.01.2013 gjelder nye forskrifter for Transportordningen for forflytningshemmede, og alle godkjente brukere må søke på nytt. 

Det er laget nytt søknadsskjema og legeerklæring, og disse må sendes til den fylkeskommunale transportnemnda innen 1. oktober 2012.

 

23.08.2012
rent vann

Nye vannalyser fra Renåfjellet vannverk viser at drikkevannet nå er fritt for E.coli-bakterier – og dermed er vannet «friskmeldt». Det er tatt 4 vannprøver fra ulike vannreservoarer, også ute på hytter. Alle prøvene ble analysert 1. august. De er altså rene.

 

 

02.08.2012
baby

Rendalen kommune har gjennomført brukerundersøkelse blant brukerne av helsestasjonen.  Dette gjaldt i alt 100 barn i aldersgruppen 0 - 6 år, og foreldrene av disse fikk tilsendt spørreskjema, hvorav det kom inn 65 svar, en svarprosent vi er fornøyd med.

 

11.05.2012
Rådmannen orienterer om Samhandlingsreformen

Mandag 16. april hadde kommunen et åpent informasjonsmøte om Samhandlingsreformen på Rendalen sjukehjem. Rådmannen sammen med lederne for helse- og omsorg og sjukehjemmet holdt et innledningsforedrag, samt svarte på spørsmål.

19.04.2012
Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene. 

06.03.2012
helsesøstere

Helsedirektoratet anbefaler kommunene å legge dette rundskrivet ut på sine hjemmesider for å gjøre det tilgjengelig for ansatte, brukere og innbyggere.

08.02.2012
Frikort helse

Beløpsgrensen for frikort i 2012 er 1 980 kroner. Beløpet gjelder egenandeler for behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

04.01.2012
telefonsvarer

Ansatte på legekontoret kan endelig meddele sine brukere at telefonsvareren er i orden. Den har vært i ustand i lengre tid, men er fikset i dag. Legekontoret beklager de problemer dette har skapt for brukerne!  

13.12.2011
Ungdomshelsestasjon

Ungdomshelsestasjon er et nytt tilbud til deg mellom 13-24 år, og hvor du kan komme innom for råd og veiledning.  Vi har ingen timebestilling, og kommer til å ha åpent hver onsdag kl 15.00-16.30 på helsestasjonen på Otnes (inngang på baksiden av legekontoret)

28.11.2011

Rendalen Friskliv er desverre ikke bemannet denne høsten

Ønsker du å fornye eller tegne abonnement, trenger informasjon om Rendalen Friskliv kan du kontakte:

Connie Strømsmoen 474 89 429 eller

Gerd Janne Storli Simensen 488 68 922

Kontaktinfo Helse

Besøksadr.:

Helse- og omsorgssenteret, Otnes,

Søstuveien 21 og 6
2485 Rendalen
Tlf.:  62 46 85 00
 

Virksomhetsleder Geir Arne Nordfjord

tlf.  91872200

 

Legevakt tlf. 116 117

 

Øyeblikkelig hjelp tlf. 113 

Dokument Helse

Helse og omsorgsplan 

 

Folkehelseprofilen 

• - 2015

• - 2014

• - 2013 

• - 2012 

 

• KS-K rapport "Utfordringer og muligheter"

KS-K rapport "Iplos og KOSTRA"

Statistikk Helse