Bolig og eiendom

Rendalen kommunehus.- Foto Østlendingen

 

Plan/Næring/Drift er kommunens virksomhet som har ansvaret for planlegging, byggesak og oppmåling.

 

Utlevering av eiendomsopplysninger

 

Følg med på endringer knyttet til byggesaksforskriften.

 

Kartdata

Logo kartdata for Nord-ØsterdalRendalen kommune deltar i et samarbeid om kartdata for Nord-Østerdal (NØGIS). Kartinnsynsløsninga på nett er et nyttig verktøy i mange sammenhenger. Du kan finne eiendommen din, størrelsen på tomta, måle avstander, se plansituasjon, skrive ut kartutsnitt og se flyfoto for store deler av kommunen.

 

Arealplaner 

Trykk på symbolet til høyre for der det står "Grunnkart Rendalen" for å vise tilgjengelige kartlag og velg reguleringsplaner eller kommuneplanens arealdel til høyre for kartet for å se alle kommunens arealplaner i kartet. For informasjon om et område i planen trykker du i kartet og klikker på kartobjektet du ønsker informasjon om. 

 

Planinnsyn 

I Planinnsyn kan du enkelt få innsyn i kommunens plandata. Her kan du legge ulike planer oppå hverandre, endre gjennomsiktighetsgraden og få opp plandokumenter knyttet til planene i kartet.

Nyheter
avløp

Kommunestyre vedtok den 18.10.2017 ny lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende). Forskriften er utarbeidet i fellesskap for kommunene Alvdal, Folldal, Os, Tolga, Rendalen og Tynset, med hjemmel i Forurensningsforskriften § 12-6. Ikraftsetting er fra 01.01.2018. Lenke til forskriften.

19.12.2017
Tomtekart Holmegga boligfelt. Foto: Aktiv Eiendomsmegling AS.

Boligtomter i nytt boligfelt i Holmegga (Østagrenda, Øvre Rendal) er til salgs.  Se mer her:  Boligtomter i Holmegga

 

31.07.2017
garasje

Fra 1. juli 2015 kan flere byggetiltak settes igang uten søknad. Vi gir deg oversikten her.

17.07.2015
Skjema

Nå kan du selv bestille grunnbokutskrift på nettet på www.seeiendom.no, helt gratis! Let opp eiendommen i kartet og klikk på den og deretter Vis mer informasjon om eiendommen. Da kommer du til en side der du selv kan bestille grunnbokutskrift ved å bruke BankID.

03.02.2015
Hus

Kommunestyret vedtok 30.10.2014 reguleringsplan R49 Hol boligfelt, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Planen ligger på Otnes nord for Søstuveien. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av boliger innen området og atkomstvei til en eiendom utenfor planområdet.

 

14.11.2014
PC

Fra i sommer er Kartverkets nettside Se eiendom koblet til grunnboka. Ved å logge deg inn med elektronisk ID (Min ID, BankID el) kan du dermed se opplysninger om eierforhold, heftelser og bruksretter, i tillegg til generell informasjon om eiendommen som areal, type bygg, koordinater osv.

 

19.09.2014
Enebolig i Holmegga

Boligen er bygget som visningshus, har flott utsikt, en spennende utforming og arkitektur, og har bl.a. 4 soverom og 2 bad.

 

Interessert i tomt der?

 

01.11.2016
Planleggere

Kommunestyret vedtok 26.6.2014 reguleringsplanen for Motjønnåsen hyttefelt ved Vangvollen. Planen er vedtatt på nytt etter at Fylkesmannen opphevet planen i 2013.

 

08.07.2014
Arealdelen 2014-2026

Kommunestyret vedtok 26.6.2014 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026, jf. plan- og bygningsloven § 11-15. Planen revidert blant annet for å sette mer naturlige grenser for spredt bebyggelse og klargjøre forholdet til landbruk pluss-tiltak.

 

04.07.2014
Fjøstjønna hytte

Kommunestyret vedtok 22.5.2014 reguleringsplan 201302 Fjøstjønna hyttefelt, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Formålet med reguleringsplanen er å stadfeste og legge til rette for fradeling av 13 eksisterende hyttetomter, stadfeste veier og legge til rette for å etablere nye vannposter og føre strøm fram til hyttene.

 

03.06.2014
Hanestad fjelltak. Foto: Erin Sandberg

Kommunestyret vedtok 29.4.2014 reguleringsplan R46 Hanestad fjelltak, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Formålet med reguleringsplanen er å stadfeste eksisterende masseuttak, åpne for en utvidelse av fjelltaket og regulere inn områder for lager og knusing.

 

13.05.2014
Brannvernuka

I anledning Brannvernuka 2013 utfordrer vi alle bedrifter, institusjoner, skoler, barnehager, offentlige kontorer samt familier og privatpersoner til å avholde en brannøvelse i september.

02.09.2013
Planleggere

Kommunestyret vedtok 27.6.2013 reguleringsplanene R57 Fv. 664 Hotellet - Utsikten, R58 Hagenosdalen hyttefelt og R13A Bullmuseet, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Formålet med R57 Fv. 664 Hotellet - Utsikten er å legge fast dekke på veien og bedre sikten. Med R58 Hagenosdalen sikres alle hytteeiere i området veiatkomst til hyttene sine. Planen for Bullmuseet åpner for å bygge parkeringsplass sør for Gammelskola.

17.07.2013
Hytte ved Mefurua, Pannhuset

Rendalen Kommuneskoger KF tilbyr hytter på åremålsleie både på Mefurua og i Sølnroa. Begge områdene har flott beliggenhet ved Sølensjøen, med gode fiskemuligheter.

 

16.04.2013
snekker

Reglene om uavhengig kontroll er trådt i kraft 1. januar 2013.

14.01.2013
Bostøtte

Alle som fikk bostøtte for oktober får nå et brev fra Husbanken. Der blir du bedt om å skrive under et skjema og sende det til Husbanken. Hvis du ikke sender inn skjemaet, så kan ikke Husbanken behandle bostøttesøknaden din i januar 2013.  

 

22.11.2012
studentleilighet_1

Mange unge rendøler tar i disse dager inn på hybler etc.  for å starte på høstsemesteret. Rendalen kommune har mottatt en pressemelding fra Norsk brannvernforening, som vi ønsker å dele med dere.

13.08.2012
uu-logoen

 

Høye dørterskler, heiser uten blindeskrift, tunge inngangsdører, lysbrytere høyt oppe på veggen og helseskadelig inneklima. Dette er hverdagen for svært mange mennesker. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1. januar 2009, har som formål å sikre like muligheter og rettigheter for alle til å delta i samfunnet, uavhengig av funksjonsevne.
 
07.08.2012
Hus

Bosettingen i Rendalen har de siste årene dessverre gått nedover.  I denne sammenheng har ordfører satt i gang en kartlegging av aktuelle salgs- og/eller utleieeiendommer i Rendalen.   Målet med denne kartleggingen er å få flere til å flytte til denne vakre bygda vår! 

 

30.05.2012

Skjema Bolig og eiendom

Kontaktinfo Startlån og tilskudd til bolig

Rendalen kommune  

Kommunehuset, Hanestadveien 1

2485 Rendalen 

E-postadresse  

Tlf.:   62 46 85 00

 

Saksbehandler: Kontakt økonomiavdelingen

Kontaktinfo NAV

NAV Rendalen 

Besøksadr.:

Helse- og omsorgssenteret, Søstuveien 21, 2485 Rendalen
Åpningstid: 0900 - 1430

Tlf. 55 55 33 33

www.nav.no/hedmark 

(Nødhjelpshenvendelser tlf 458 72 526 mellom kl. 0900-1200 hver dag)