Registrering av vannkilder

vanndråpe i vannkran

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer for mer enn én bolig/fritidsbolig skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystemer være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som produserer mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn, som for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Se mer info hos Mattilsynet.

Publisert av: Erin Sandberg
03.05.2018