Rydding av søppel

Rendalens vakre kommunevåpen

Dersom det er lag og foreninger som skal rydde søppel som ikke inngår i FIAS sin strandryddingsaksjon, så kan de henvende seg til Rendalen kommune for å få tildelt sekker. Kommunen setter stor pris på engasjementet for en renere og mer miljøbevisst kommune og ønsker å støtte opp om denne dugnadsånden! Avfallet settes på den private tømmeruten til FIAS (Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap).  For bestilling kontakt Øyvind Fredriksson over tlf. 474 72 565 eller pr. e-post ofr@rendalen.kommune.no.

 

Publisert av: Eva P. Lillemo
02.05.2018