Høring: Utbygging av høyhastighetsbredbånd

Høyhastighetsbredbånd

Rendalen kommune planlegger å søke om Nkom-midler 2018 for utbygging av bredbånd i flere områder av kommunen. 
DU kan nå komme med innspill som kan være av betydning for den videre prosessen. 
Høringsfristen er 29. mai 2018.

 

Rendalen kommune arbeider for at alle deler av kommunen skal få tilbud om høyhastighetsbredbånd, og er i disse dager i forhandlinger med tilbydere på områder som var lagt ut i 2017. (Finstad/Unsetbrenna og Unset, samt opsjonsområdene Elvål og Østagrenda.) 

 

Nkom-midler 

Rendalen kommune ønsker å søke statlig støtte til å bedre bredbåndstilbudet gjennom ordningen Nasjonal stønad til breibandsutbygging som forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Denne ordningen er viktig for å kunne bygge ut ikke-kommersielle områder. Mer om tilskuddsordningen kan leses på Nkom.no.

 

Krav til støtteordningen 

Det er et krav i denne ordningen at informasjon om planlagte geografiske søknadsområder legges ut på høring, slik at alle interesserte parter kan få komme med sine innspill til kommunen.  Kun kommuner kan søke, og søknadene må sendes via fylkeskommunen, som rangerer søknadene ut fra gitte kriterier.  Kommunens frist for å søke Nkom-midler er 1. juni.

 

3 nye områder 

I 2018 planlegger Rendalen kommune å søke om støtte for utbygging av 3 nye områder, og at disse skal bygges ut som tilskuddsprosjekt. Denne høringen gjelder for utbygging av høyhastighets bredbånd i områdene:

· Hornset

· Åkre 

· Sjøli 

 

Høringsuttalelser 

Innbyggere, bedrifter, hytteeiere, lag og foreninger og andre interesserte kan sende sine innspill og uttalelser til utbyggingsplanen.

Innspill sendes pr. e-post til postmottak@rendalen.kommune.no innen 29. mai 2018.

Vennligst merk emnefeltet med «Høringsuttalelse bredbånd».  

 


Kontaktperson for spørsmål:

Varaordfører Svein Kjetil Bjørnseth, telefon 419 33 109

e-post svein.kjetil.bjornseth@rendalen.kommune.no 

 

Denne kunngjøringen er kun lagt ut på Rendalen kommunes hjemmeside.
 

 

29.04.2018