Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner

sprøyten

Kvinner født i 1991 eller senere gis tilbud om gratis HPV-vaksine. Helsesøster gir tilbud om 2. runde med Hpv vaksinering.

 

Torsdag 12.oktober og onsdag 13. desember 2017.

Tidspunkt begge dager  kl 15:00  -18. Sted:  Rendalen Helsestasjon(Inngang på baksiden av legekontoret). Tilbud om Hpv vaksinering2 runde 2017 - Plakat helsesøster

Publisert av: Synnøve Grøndal
31.08.2017