Nyheter
Rendalens vakre kommunevåpen

Dersom det er lag og foreninger som skal rydde søppel som ikke inngår i FIAS sin strandryddingsaksjon, så kan de henvende seg til Rendalen kommune for å få tildelt sekker. Kommunen setter stor pris på engasjementet for en renere og mer miljøbevisst kommune og ønsker å støtte opp om denne dugnadsånden! Avfallet settes på den private tømmeruten til FIAS (Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap).  For bestilling kontakt Øyvind Fredriksson over tlf. 474 72 565 eller pr. e-post ofr@rendalen.kommune.no.

 

02.05.2018
badehette

Folkebadet på Berger skole åpner 24. oktober, og ikke denne uken som tidligere annonseret. Informasjonsskriv bading (Berger skole).  Ordensregler bassengbruk - Rendalen kommune

16.10.2017
kalender

Som kjent er det i vår hjemmesides forside (til høyre) lagt ut oversikt over planlagte arrangement i tiden fremover via aktivitetskalenderen.  Denne kan lag/foreninger og andre også benytte selv, for å få annonsert arrangement!

 

20.03.2017
penger

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2014. Det er viktig å merke seg at underledd skal søke via sitt sentralledd. I år vil derfor søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet bli avvist. Tidligere har vi lagt disse til sentralleddet sin søknad, men det blir ikke gjort fra og med i år.

 

23.05.2014
Tog1_170514

Den kommunale 17. mai komiteen ønsker med dette å sende en takk til alle små og store som på sin måte var med på å bidro til at vi fikk et samlende og svært vellykket 17. mai arrangement! Gjetninger går på at det var minst 700 samlet til tog og seremoni ved bauta utenfor Bergset Aktivitetssenter.

19.05.2014
lag og foreninger

Vi tar forbehold om feil i listene nedenfor.  For at vi skal klare å holde listene oppdatert, er vi avhengig av at lag og foreninger melder fra om feil i oversikten, nyvalg o.s.v.  Meld også fra hvis lag blir nedlagt, eller nye oppstår!  Gi slik beskjed til postmottak@rendalen.kommune.no