Midlertidig botilbud

 

 

Den enkelte kommune har ansvar for å medvirke i arbeidet med å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.


Dette medvirkningsansvaret gir den enkelte boligsøker ingen rett til å kreve bolig fra kommunen. For den som har et akutt boligbehov, følger det en forpliktelse for kommunen til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.

Denne plikten gjelder kun i nødsituasjoner.

 

Vedtak om midlertidig botilbud kan påklages til fylkesmannen i fylket.


Søknad 

Du kan søke om midlertidig bolig ved å henvende deg på NAV Rendalen. Søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside.


Vedtak om midlertidig bolig kan påklages til fylkesmannen i fylket. 


Relevant regelverk 


Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

 
Publisert av: Mari Holien
15.10.2015