Opplysning, råd og veiledning

 

 

Alle har rett på opplysninger, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om opplysning, råd og veiledning, uavhengig av om vedkommende har rett på økonomisk stønad.  Mange kommuner har også egne gjeldsrådgivere.


Sosialtjenesten gir gratis råd og veiledning innen mange områder, blant annet
• Økonomi
• Arbeid og aktivitet
• Hjemme- og bosituasjon
• Helse; psykisk, fysisk, rus, avhengighetsproblematikk
• Fritid
• Bolig
• Nettverk


Søknad
Du kan søke om tjenesten ved å henvende deg på NAV Rendalen. Søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside.
Vedtak om opplysning, råd og veiledning kan påklages til fylkesmannen i fylket. 


Les mer
• NAVs nettsider om økonomisk rådgivning
• NAVs nettsider om generelle råd og veiledning 


Relevant regelverk
• Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

 

 
Publisert av: Mari Holien
15.10.2015