__________________

 

 

Rendalen kommune i Facebook

 

__________________

 

__________________

Logo for nettsiden minsak.no

minsak.no gjør det enkelt å fremme og signere elektroniske innbyggerforslag; gir innbyggere rett til å ta opp saker i både Rendalen kommune og fylket.

__________________

 
Nyheter
Rendalens vakre kommunevåpen

I morgen, 8. mai 2018, vil Rendalen kommunes nye hjemmesider være på plass. Dette har vært et utviklingsarbeid i regi av FARTT-samarbeidet, så alle fem kommuner lanserer sine nye hjemmesider samtidig. Vi håper du følger oss videre!


 

07.05.2018
vanndråpe i vannkran

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer for mer enn én bolig/fritidsbolig skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystemer være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som produserer mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn, som for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Se mer info hos Mattilsynet.

03.05.2018
Rendalens vakre kommunevåpen

Dersom det er lag og foreninger som skal rydde søppel som ikke inngår i FIAS sin strandryddingsaksjon, så kan de henvende seg til Rendalen kommune for å få tildelt sekker. Kommunen setter stor pris på engasjementet for en renere og mer miljøbevisst kommune og ønsker å støtte opp om denne dugnadsånden! Avfallet settes på den private tømmeruten til FIAS (Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap).  For bestilling kontakt Øyvind Fredriksson over tlf. 474 72 565 eller pr. e-post ofr@rendalen.kommune.no.

 

02.05.2018
Mads Undseth; leder i Råd for eldre og funksjonshemmede

Råd for eldre og funksjonshemmede har holdt møte 10. april, og her kan du se referat fra møtet: Råd for eldre og funksjonshemmede referat 10.04.18 

 

30.04.2018
Høyhastighetsbredbånd

Rendalen kommune planlegger å søke om Nkom-midler 2018 for utbygging av bredbånd i flere områder av kommunen. 
DU kan nå komme med innspill som kan være av betydning for den videre prosessen. 
Høringsfristen er 29. mai 2018.

 

29.04.2018
Aktivitetskalender
Gå til Kalender
Kontakt

RENDALEN KOMMUNE  

 

Besøksadr.:  Kommunehuset, Hanestadveien 1,

2484 Rendalen 

 

Postadr.: 

Postmottak kommunehuset, Hanestadveien 1,

2484 Rendalen 

 

E-postadresse  

 

Tlf.:   62 46 85 00
Telefaks:  62 46 85 01
Bankgiro: 1822 62 12619 
Org.nr.:    940028515

Kommunenr.:  0432
 

Åpningstid: Hverdager (man.-fre.) 08.00-15.00 

Velkommen! 

------------------------------

Rendalen kommune i Facebook

------------------------------

 

Kontakt ansatte/enheter/politikere
(se også til venstre under "Tjenester")

 

------------------------------

 

Akuttnummer