Planer

Profil-utsnitt Rendalen

Oversikt over aktive planer i Rendalen kommune.

 

Planhierarki: en del av kommunal planstrategi 2017 - 20. Planhierarkiet gir en oversikt over gjeldende og planlagte planer.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027

Kommuneplanens arealdel 2014 - 2026

 

Planstrategi 

Planstrategi 2017-2020 

Planhierarki 

 

Strategiske planer 

Strategisk Næringsplan 2013 - 2020

Reiselivsstrategi 2011 - 2015

 

Del-/temaplaner 

Beredskapsplan 2017 

Energi- og klimaplan 2010 - 2020 del 1 - faktadelen

Energi- og klimaplan 2010 - 2020 del 2 - tiltaksdelen

Helse- og omsorgsplan 2016-2026 

Kultur 2006 - 2010 

Oppvekstplan 2017-2024 

Sti- og løypeplan 2015-2027 Kart

Trafikksikkerhetsplan 2017-2021

 

Arealplaner 

I Planregisteret finner du alle arealplaner med tilhørende plandokumenter og informasjon.

Siden Areal- og reguleringsplaner gir en oversikt over reguleringplaner under arbeid. 

 

Virksomhetsplaner 

Virksomhetsplan for Rendalen barnehage 2015 - 2020

 

Økonomi 

Økonomiplan, budsjett, regnskap og årsmelding

 

Nyheter
Beredskapsplan ill.foto

Beredskapsplanen ble vedtatt av kommunestyret 18.10.2017 (ESA 17/1741). Planen er en forenkling av tidligere plan, og er basert på den overordnede helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i Rendalen kommune som ble vedtatt tidligere i høst.

 

Beredskapsplan Rendalen kommune

Mer info om beredskap i kommunen finner du her.

27.10.2017

Kontakt Rendalen kommune

RENDALEN KOMMUNE  

 

Besøksadr.:  Kommunehuset, Hanestadveien 1,

2484 Rendalen 

 

Postadr.: 

Postmottak kommunehuset, Hanestadveien 1,

2484 Rendalen 

 

E-postadresse  

 

Tlf.:   62 46 85 00
Telefaks:  62 46 85 01
Bankgiro: 1822 62 12619 
Org.nr.:    940028515

Kommunenr.:  0432
 

Åpningstid: Hverdager (man.-fre.) 08.00-15.00 

Velkommen! 

------------------------------

Rendalen kommune i Facebook

------------------------------

 

Kontakt ansatte/enheter/politikere
(se også til venstre under "Tjenester")

 

------------------------------

 

Akuttnummer