Ny vergemålslov: Fylkesmannen overtar overformynderienes oppgaver

Logo Fylkesmannen

Vergemålsloven trer i kraft 1. juli 2013. Dette betyr blant annet at dagens overformynderier opphører og at Fylkesmannen overtar disse oppgavene. Informasjon til kommunens innbyggere 

Publisert av: Synnøve Grøndal
07.05.2013