Nasjonale mål og prioriterte områder for helse - og omsorgsområdet 2013

logo helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå publisert rundskrivet på sine nettsider IS 1/2013 .   

 

Rundskrivet er basert på satsninger i statsbudsjettet og departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet for 2013.

 

Målgruppen for rundskrivet er administrativ og politisk ledelse i kommunene og fylkeskommunene samt administrativ ledelse i de regionale helseforetak og hos fylkesmennene.

 

Budskapet er delt inn i egne underkapitler for de ulike mottakergruppene. Rundskrivet gir ikke en fullstendig oversikt over alle aktiviteter som aktørene har ansvaret for, men skal gi informasjon om de viktigste nasjonale målene og prioriteringene for 2013. Det forutsettes at mottakerne benytter rundskrivet i sine planer og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i tråd med de føringer som er gitt.

Publisert av: Synnøve Grøndal
22.01.2013